Divadelní revue 2010 · n°1

Tisková zpráva - Divadelní revue 2010 (PDF).

no 1 · ročník 21 · březen 2010

editorial (pdf)

studie · přístupy k divadlu

Patrice Pavis · Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: divadelní věda či performance studies? video
Martin Pšenička · Nejen k postdramatickému konceptu Hanse-Thiese Lehmanna video
Markéta Polochová · Ztraceno v překladech. Translatologický exkurz do Postdramatického divadla Hanse-Thiese Lehmanna
Gabriele Sofia · Divadlo jako živý systém. Neurovědy, biologie a komplexita při studiu vztahu mezi hercem a divákem

studie · národní divadla

Petra Ježková · Obležen národem dramatiků. Ze stolu dramaturga Národního divadla na konci 19. století
Vojtěch Poláček · Družstvo českého národního divadla v Brně. Nenaplněné snahy o novou divadelní budovu

analýza

Jan Šotkovský · Pro boha živého – to se přece nedělá! Třikrát Heda Gablerová (Černín – Smoček – Mikulášek)

esej

Vladimír Just · Anabáze, předsevzetí a realita Divadelní revue 1989 až 2009. Poznámky šéfredaktorovy

hommage à Krejča

Bernard Dort · Pokus o popis Lorenzaccia
Georges Banu · Znovunalezená fotografie

rozhovor

Sama skutečnost, nejen znaky… Rozhovor s operetním dramaturgem a divadelním teoretikem prof. Ivem Osolsobě (David Drozd)

anketa

Kde jsou podle vás bílá místa a mezery české teatrologie?

recenze

David Drozd · Umělci sobě…?!
(Miloslav Klíma a kol.: Divadlo a interakce I–III.)

Eva Šormová · Pro školu i dům
(Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945 až 1989, I–IV.)

Michal Čunderle · Texty a kontexty Ivana Vyskočila
(Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura.)

Jan Hyvnar · O zlatém věku polského divadla pro Francouze
(Agnieszka Grudzińska – Michel Masłowski (eds.): L'Âge d'or du théâtre polonais de Mickiewicz à Wyspiański, Grotowski, Kantor, Lupa, Warlikowski…)

Sarah Flock · Panegyrika na Atelier Théâtre Jean Vilar
(Armand Delcampe: Atelier Théâtre Jean Vilar: La passion a 40 ans.)

Petr Kyloušek · Ubu Neubu aneb Alfred Jarry jinak
(Mariana Kunešová (ed.): Alfred Jarry a česká kultura / Alfred Jarry et la culture tchèque.)

Helena Kazárová · Vojtekova Terpsichora Istropolitana
(Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana: Tanec v Prešporku 18. storočia.)

Barbora Příhodová · Seštupovaná kostýmová tvorba
(Milan Čorba: Kostýmová tvorba: prednášky.)

Výběr z nových knih

Zprávy

Hana Mikolášková · Kudy se ubírá výzkumná činnost na uměleckých školách
(Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol.)

David Drozd · Inspirující raněnovověké setkání
(Early Modern Reception of Shakespeare on the Continent in Context.)

Kalendárium

Dokumenty

Ljuba Klosová · Teatralia v pozůstalosti Františka Ladislava Riegra. Objevy a omyly

Bonusy

Video "Fine Bone China"
Video "Vosí továrna"

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)