Divadelní revue 2010 · n°2

no 2 · ročník 21 · srpen 2010

editorial (pdf)

studie · 1989

Martin J. Švejda · A co seš shrbenej… České divadelní časopisy v letech 1985–1989
Vladimír Just · Listopad a Brecht aneb Opravdu se nehrálo? K pojmu politického divadla-performance v listopadu a prosinci 1989
Barbara Mazáčová · Randály pod Stalinem. Příspěvek ke kulturním dějinám devadesátých let

studie · kočovní komedianti

M. A. Katritzky · Zan Braghetta a Jean Potage. Divadelní kočovníci v raně novověké Evropě. Texty Margaret Cavendish & Thomas Platter (pdf)
Markéta Polochová · Hamlet či non-Hamlet? Tak trochu jiná bratrovražda
Bärbel Rudin · V lázních s Hanswurstem a Thomasem Morem. Kuks nebo Ems? Kulturně-prostorové aspekty barokních lázeňských divadel
Kateřina Bohadlová · Role komické postavy v dramatech Heinricha Rademina v kontextu kočovného divadla počátku 18. století

analýza

Jan Roubal · Teatrologie po performativním obratu – jako věda o představení. K úvodu do divadelní vědy Eriky Fischer-Lichte

esej

Vladimír Mikeš · Etika a herectví

rozhovor

Prameny jsou živá historie… Rozhovor s divadelním historikem a pedagogem prof. Františkem Černým (Jan Hyvnar, Honza Petružela a Barbara Topolová)

recenze

Jiří Fiala · Olomoucké divadelní kalendárium
(Jiří Štefanides a kol.: Kalendárium dějin divadla v Olomouci: od roku 1479.)

Eva Šormová · Totéž jinýma očima
(Jiří Štefanides a kol.: Kalendárium dějin divadla v Olomouci: od roku 1479.)

Petr Christov · Mluvit, jednat, komentovat a psát (současně o současnosti)
(Daniela Jobertová: Když mluvit znamená jednat: Francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století.)

Adolf Scherl · O barokním divadle v Brně
(Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668–1733.)

Jaroslav Kolár · Lidové divadlo a pašije očima Vojtěch Rona
(Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích.)

výběr z nových knih

zprávy

Martin J. Švejda · Kam jsme došli... (kdo to ví)
(Divadlo a revoluce.)

Martin Bernátek · Otevřené prostory české divadelní kritiky.
(Otevřené prostory – psaní o divadle v současném mediálním světě.)

kalendárium

dokumenty

Tereza Sieglová · Činoherní studio v Ústí nad Labem v Sametové revoluci
Pavlína Kalandrová · Sametová revoluce a divadlo v Prostějově
TRAGÉDIE · Potrestaná bratrovražda aneb Princ Hamlet z Dánska. Text Bestrafte Brudermord (pdf)
Markéta Polochová · Poznámka překladatelky

Bonusy

Texty Margaret Cavendish & Thomas Platter (pdf)
Text Bestrafte Brudermord (pdf)

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel