Divadelní revue 2010 · n° 3

no 3 · ročník 21 · prosinec 2010

editorial (pdf)

studie · divadlo a náboženství

Martin Bažil · Nesúce hlavy jako lanie… Staročeský Mastičkář jako literární dílo (předběžná úvaha metodologická)
Kateřina Vršecká · Dramatické a liturgické prvky v rubrikách latinského velikonočního dramatu
Kateřina Bobková-Valentová · Nadání nerozhoduje. Příspěvek ke hledání inspiračních zdrojů jezuitských školských her
Magdaléna Jacková · Motiv divadla a herectví ve třech hrách o sv. Genesiovi

studie

Jan Hyvnar · Tylovy povětrné sny letní noci
Jana Bžochová-Wild · Shakespeare, pedanti & Lasica a Satinský. Drobnosti z veľkej hostiny jazykov

Jerzy Grotowski

Dariusz Kosiński · Grotowski a divadlo proměny
Jean-Marie Pradier · Grotowski a věda
Ludwik Flaszen · Konec hry
Petr Oslzlý · Úvodem k unikátnímu svědectví
Jaroslav Svoboda · Nebyl jsem pouhým účastníkem. Laboratoř J. Grotowského – divadlo bez divadla. Svědecká výpověď o průběhu paradivadelní akce
Jana Pilátová · Oslavy a retro/per/spektivy. Rok Grotowského

rozhovor

Dějiny je třeba napsat znovu. Rozhovor s divadelním historikem PhDr. Adolfem Scherlem, CSc. (Alena Jakubcová, Eva Šormová)

recenze

Petr Boháč · Divadlo je dar
(Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského: Na prahu divadelní antropologie.)

Eva Stehlíková · Sága českého shakespearovského překladatelství
(Pavel Drábek: České pokusy o Shakespeara.)

Jan Hyvnar · Dvě knihy o generaci 1945 a kontinuitě českého divadla
(Zuzana Sílová: Disk a generace 1945: O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi. — Zuzana Sílová (ed.): Generace a kontinuita: K českému scénickému umění 20. století.)

Martin Pšenička · „Václave, prima, ty jsi měl štěstí, ty tady seš.“ Sametové inscenování aneb přestaňme s tím divadlem
(Ivana Koutská — Vojtěch Ripka — Pavel Žáček (eds.): Občanské fórum, den první: Vznik OF v dokumentech a fotografiích.)

Miklós Vojtek · Ad Helena Kazárová: Vojtekova Terpsichora Istropolitana (DR 2010, no 1)

výběr z nových knih

zprávy

Martin Bernátek · Doktorandský sběr
(Současné směry a trendy české teatrologie.)

kalendárium

dokumenty

Eva Stehlíková · Fragment „Marie o navštívení hrobu Krista Pána“ Šimona Lomnického z Budče
Šimon Lomnický z Budče · Marie o navštívení hrobu Krista Pána [fragment]
Pavlína Šípová · Kyperský paschální cyklus neboli byzantské liturgické divadlo?
Kyperský paschální cyklus
Obsah Divadelní revue 2010 (21. ročník)

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel
Bibliografie 21. ročníku