Divadelní revue 2011 · n° 2

no 2 · ročník 22 · listopad 2011

editorial (pdf)

francouzské divadlo

Magdaléna Jacková & Martin Bažil · Mezi rekonstrukcí a šokem. Historicky poučená interpretace barokního a klasicistního divadla na současné francouzské scéně

Jan Zdichynec · Un spectacle vraiment pathétique? Postava řeholnice ve francouzském dramatu konce 18. století

Mariana Kunešová · V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže? Apollinairova "elektrizující" pantomima z roku 1914, její proměny a inscenace

Soňa Šimková · Artaudov hlas v ére ľahostajnosti

Arnaud Rykner · Claude Régy: režisér snivec a buřič

Elise Van Haesebroeck · Josef Nadj, estetika hraničního těla

Jana Patočková · Festival jako žádný jiný

Bernard Dort · Kopernikánský obrat


rozhovor

O divadle příběhu a člověka. Rozhovor s dramaturgem, překladatelem a esejistou Karlem Krausem (Barbara Topolová)

anketa

Jak dnes psát/pojednávat dějiny českého divadla 20. století?

seminář Metodologie zpracování dějin českého divadla 20. století

Zuzana Sílová · K metodologii psaní o hercích
Jan Císař · Jak zaznamenat herectví
David Drozd · Od lexikonů staršího divadla do 20. století (metodologická poznámka)

debata o teatrologickém výzkumu v Institutu umění – Divadelním ústavu

Pracovní teze k problematice teatrologického výzkumu v IDU
Vstupní referáty z debaty (Margita Havlíčková, Pavla Petrová, Alena Jakubcová)
Odpovědi Ministerstva kultury ČR

recenze

Marek Hlavica · Schechnerova cesta od divadla k performanci
(Richard Schechner: Performancia: teorie, praktiky, rituály.)

Václav Maidl · Ad fontes: Ferdinand Břetislav Mikovec
(Ferdinand Břetislav Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850. Eds Jitka Ludvová, Helena Pinkerová.)

Věra Velemanová · V zajetí scénografie 19. století – Obrana svébytného slohu
(Bořivoj Srba: V zahradách Thespidových: K vývojové problematice českého jevištního výtvarnictví XIV. století.)

Věra Ptáčková · Josef Svoboda aneb Hledání pravdy
(Divadlo Svoboda. Režie Jakub Hejna.)

Vladimír Mikulka · Nekamenné divadlo v kamenném divadle
(Tatjana Lazorčáková: Studio Forum – příběh divadla.)

Jan Hyvnar · Kam asi kráčí současná režie?
(Patrice Pavis: La mise en scène contemporaine: Origines, tendances, perspectives.)

výběr z nových knih

zprávy

Hana Reisigová · Rozvíření strukturalismu v Brně
(Prague Semiotic Stage Revisited: An International Symposium on Czech Structuralist Thought on Theatre and Drama.)

kalendárium

dokumenty

Guillaume Apollinaire · À quelle heure un train partira-t-il pour Paris?
Guillaume Apollinaire · V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Guillaume Apollinaire · Le Musicien de Saint-Merry
Guillaume Apollinaire · Hudebník ze Saint-Merry

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel
Bibliografie 21. ročníku