Divadelní revue 2011 · n° 3

no 3 · ročník 22 · prosinec 2011

editorial (pdf)

přístupy k divadlu

Lenka Jungmannová · Zrození Zahradní slavnosti z Havlových literárních počátků

Matthias Dreyer · Dějinnost tragédie – zkušenost času v současném divadle

Markéta Polochová · Počátky německé divadelní vědy: dílo Maxe Herrmanna

Max Herrmann · Prožívání divadelního prostoru


eseje

Petra Ježková · Ješitní, zranění a nepochopení. Symptomy uměleckého kvasu v českém divadle posledních dekád 19. století

Pavel Drábek · Náruč Shakespeara

Wojciech Dudzik · Předěl? Teatrologie v Polsku po roce 1989


rozhovor

Kotrmelec neudělám… Rozhovor s teoretikem, překladatelem a pedagogem Janem Roubalem(David Drozd a Barbara Topolová)

pražská scénologie

Dalibor Tureček · Císařův Planctus traditionis
(Jan Císař: Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost?)

David Drozd · Summa scaenologica Jaroslava Vostrého
(Jaroslav Vostrý: Scénologie dramatu.)

Lukáš Rieger · Krize českého herectví podle scénologie
(Jaroslav Vostrý – Zuzana Sílová: Je dnes ještě možné herecké umění?)

Marta Ljubková · Od velkých nadějí k moralitě
(Július Gajdoš: Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci.)

Martin Bernátek · Samo sebou moudré drama
(Jana Cindlerová a kol.: Slovo a obraz na scéně.)

Markéta Polochová · Kotte scén(olog)ický
(Andreas Kotte: Divadelní věda: Úvod.)


recenze

Lenka Jungmannová · Jak je důležité míti Carlsona
(Marvin Carlson: Dejiny divadelných teórií.)

Milan Černý · Neznámí na Rusi
(Vjačeslav Grochovskij: Čeští hudebníci na Rusi.)

Eva Stehlíková · Sklizeň v Sudetech
(František Hromada a kol.: Historie chebského divadelního života 1410–2011 – Miloš Libich: Mostecké divadelní století: Městské divadlo v Mostě 1911–2011 – Miloš Zbavitel a kol.: Divadlo v Opavě: 200 let.) Petr Pavlovský

Petr Pavlovský · Chybí-li síly, chvályhodná je snaha?
(František Hromada a kol.: Historie chebského divadelního života 1410–2011.)

výběr z nových knih

zprávy

Eva Šormová · Scénografie či performanční prostor?
(Designing the Performance Space.)

Radka Kunderová · Samizdatové O divadle redivivus
(Diskuse o samizdatovém časopise O divadle.)

Sylva Pracná · Podzimní olomoucké konference
(Česká divadelní historiografie na rozcestí? – O divadle na Moravě a ve Slezsku V.)

kalendárium

dokumenty

Jitka Šťávová · Uvádění her Arthura Schnitzlera na českých jevištích

Dramatická díla Arhura Schnitzlera

Bibliografie českých překladů her Arthura Schnitzlera

Soupis inscenací her Arthura Schnitzlera na českýchjevištích (1896–2011)


obsah Divadelní revue 2011 (22. ročník)

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel
Bibliografie 22. ročníku