Divadelní revue 2012 · n° 2

no 2 · ročník 23 · říjen 2012

editorial (pdf)

osvícenské divadlo

Alice Stašková
K čemu divadlo? Obrany užitečnosti divadelní instituce v Německu 18. století

Adolf Scherl
Uvažování o vývoji divadla v českých zemích v době osvícenství

Alena Jakubcová
„Dobré pověsti je třeba každému – pro ředitele divadla je však nezbytnou rekvizitou.“ Václav Mihule na Moravě a ve Slezsku v letech 1800–1808

Jiří Mikuláš
Dožínky v Bubenči roku 1792 jako plenérová inscenace s hudbou Vinzenze Maschka

Marc Niubò
Giovinette semplicette aneb K pražské podobě Paisiellovy opery La frascatana

Markéta Klosová
Monachomacheia aneb Skandální události v mikulovském konventu

Tomáš Hlobil
Herectví jako ryze tvůrčí umění. Úvahy o herectví v estetice Johanna Heinricha Dambecka

Jan Bažant
Průčelí Svatého Mikuláše na Malé Straně jako divadelní scéna?

Petra Oulíková
Ad Jan Bažant: Průčelí Svatého Mikuláše na Malé Straně jako divadelní scéna?

rozhovor

„Život je důležitější než věda.“ Rozhovor s historičkou scénografie Věrou Ptáčkovou (Věra Velemanová)

recenze

Dalibor Tureček
Výzva a úskalí suprasyntézy (Martin Kučera: Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard.)

Josef Förster
Experiment, který nevyšel, aneb „Atentát na čtenářstvo české“ (Petr Polehla: Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti.)

Zdeněk Hořínek
Fauefekt po česku (Martina Musilová: Fauefekt: Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví.)

Lukáš Rieger & Jan Šotkovský
Kristus bez evangelistů. Zamyšlení nad knihou Otomara Krejči Divadlo jsou herci (Otomar Krejča: Divadlo jsou herci.)

Věra Velemanová
Příběh českého divadelního kostýmu (Věra Ptáčková – Barbora Příhodová – Simona Rybáková: Český divadelní kostým.)

Vladimír Just
Potíže s fakty (ad Libor Vodička, DR 2012, n. 1)

výběr z nových knih

dokumenty

Kateřina Bohadlová
Gozziho šťáva z čerstvých Pomerančů

Carlo Gozzi
Kritická analýza pohádky Láska ke třem pomerančům

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel