Divadelní revue 2012 · n° 3

no 3 · ročník 23 · říjen 2012

editorial (pdf)

asijské divadlo

Zuzana Janoušková
Brechtovo „čínské“ divadlo: inspirační vlivy čínského divadla na tvorbu německého reformátora

Lucie Olivová
Yangzhouské divadlo pohledem znalce z 18. století

Šárka Havlíčková Kysová
Kúdijáttam – když divadlo vychází z chrámu

19. století

Petra Ježková
Poslední Mohykán ze Slaného

Markéta Trávníčková
Profesionální počátky české Thálie na Karolinském náměstí (Poznámky ke studiu repertoáru v české řeči ve Stavovském divadle 1824–1862)

teorie divadla

Aleš Merenus
Dva texty dramatu a projektovaný inscenátor

[Dialog]
Performatika – klíč ke všem zámkům

rozhovor

Mnohem zajímavější je hledat otázky. Rozhovor s literárním historikem a teoretikem Emilem Volkem (Martin Pšenička a Ondřej Sládek

recenze

Natálie Preslová
Absurdní divadlo – nedořešený problém? (Pavel Trtílek: Specifika francouzského absurdního divadla.)

Barry Freeman
Divadelní historiografie po poststrukturalismu (Tobin Nellhaus: Theatre, Communication, Critical Realism.)

Vladimír Just
Divadlo jako skrytá pravda politiky aneb Havel divadelník, esejista, kritik (Václav Havel: O divadle.)

Petr Pavlovský
Pozdě, ale přece! (Václav Havel: O divadle.)

výběr z nových knih


zprávy

Věra Velemanová
O konferenci Scénografické pracovní skupiny FIRT (Current Innovative Research in Theatre Design.)

Martin J. Švejda
Pražské podzimní debaty Teatrologické společnosti (K výzkumu divadla 50. let; K metodologii divadelního výzkumu: analýzy inscenací malých scén.)

Honza Petružela
Slibně rozehraný poločas (Strukturalistický poločas)

kalendárium


dokumenty

Lucia Repašská
Odin Teatret – strom s hlbokými koreňmi

Lucia Repašská
Denník z režijnej asistentúry v Odin Teatret

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel