Divadelní revue 2013 · n° 2

no 2 · ročník 24 · listopad 2013

Číslo n° 2/2013 přináší statě a dokumenty o ruském divadle 20. století a jeho vztazích k české divadelní kultuře a v druhém tematickém bloku příspěvky z dubnové konference o Stavovském divadle pořádané Kabinetem pro studium českého divadla. – Ruské divadlo 20. století je pojednáno ve studiích o osudech scénografů tzv. bílé emigrace v Československu třicátých let, literárně-společenskou analýzou Tolstého adaptace Čapkova dramatu R. U. R., trojicí statí o K. S. Stanislavském, překlady článků N. A. Krymovové o Otomaru Krejčovi, výběrem z kritik Josefa Kodíčka o ruských divadelnících, vzpomínkovým textem Petra Oslzlého na vztahy Husy na provázku s ruskými soubory v sedmdesátých a osmdesátých letech a překladatelskou reflexí nového překladu Tří sester Roberta Ibrahima. Téma doplňuje rozhovor s teatrologem Jurijem Kovalenkem.

editorial (pdf)

ruské divadlo

Julie Jančárková & Věra Velemanová
Ivan Bilibin a Nikolaj Benois: československá zastavení (Ruští scénografové ve spolupráci s Prahou a Brnem)

Gunnar & Linda Lenz
Tolstoj, Čapek a kult strojů

Martina Musilová
Stanislavskij znovukříšený: K duchovním kořenům jeho tvorby

Krystian Lupa
Začátek procesu

Beata Guczalska
Stanislavskij a polské divadlo – dnes

Robert Ibrahim
Několik poznámek k novému překladu Čechovových Tří sester

Petr Oslzlý
Setkávání a sdílení: Ruští divadelníci a Husa na provázku

Helena Glancová
Natalja A. Krymovová a české divadlo

Natalja A. Krymovová
Ruská klasika v Praze (1967)
Režisér v měnícím se světě (1989)
Čechov na světovém trhu (1992)

Michal Kosák & Jan Pospíšil
K připravovanému výboru textů Josefa Kodíčka o divadle

Interview s Josefem Kodíčkem (1928)

Josef Kodíček
Olga VIadimirovna Gzovská (1912)
Moskevští: Čechovův Višňový sad (1921)
Moskevští: Dostojevského Bratři Karamazovi (1921)
Tairov a Mejerchold (1930)

Honza Petružela & Martin Pšenička
Bibliografie textů ruských autorů a článků o ruských tématech v Divadelní revue v letech 1989–2013

stavovské divadlo

Jan Císař
Stavovské divadlo v kontextu střední Evropy

Adolf Scherl
Dramatika období „Sturm und Drang“ ve Stavovském divadle 1783–1848

Frank Ziegler
Daniel Gottlieb Quandt a jeho Allgemeiner Deutscher TheaterAnzeiger jako svědectví o první pražské sezoně Carla Marii von Webera v roli hudebního ředitele

Petra Ježková
Kasa nebo umění? Priority dramaturgie Stavovského divadla 1920–1940

Karel Hugo Hilar
Komorní hry

Elisabeth Großeggerová
Mýtus Burgtheater - Příběh, který dokázal vytvořit identitu

Helena Pinkerová
Zámecké divadlo rodiny Nostitzů v Měšicích u Prahy. Příspěvek k dějinám šlechtických zámeckých divadel  v českých zemích

rozhovor

V síti spanilých oborů. Rozhovor s teatrologem a kunsthistorikem Georgijem Kovalenkem (Věra Velemanová)

recenze

Věra Ptáčková
Nová zpráva o ruské avantgardě (Georgij Kovalenko: Teatr Very Muchiny.)

Alena Sarkissian
Tragédie jako politický žánr divadla (Jaroslav Daneš: Politické aspekty řecké tragédie.)

Jan Hyvnar
Sedm pohledů na stále inspirativní ruské divadlo (Nadežda Lindovská: Od Antona Čechova po Michaila Čechova: Pohľady do dejín ruského divadla a drámy.)

výběr z nových knih

kalendárium

dokumenty

Martina Novozámská
Divadelní fotografie první poloviny šedesátých let  19. století (s přihlédnutím k Shakespearovským slavnostem roku 1864)

Tiráž, obsah, editoril čísla (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel