Divadelní revue 2014 · n° 1

no 1 · ročník 25 · 2014

Číslo n° 1/2014 obsahuje příspěvky ke vztahu divadla a moci v různých podobách (cenzura, ekonomika, instituce, nacionalismus, participativní gesto). Pět studií nahlíží téma ve vzdálenější historii: Pavel Nývlt dokumentuje vzájemné ovlivňování athénského soudnictví a soudobého dramatu i divadla a trojice badatelů se věnuje první polovině 19. století – Adolf Scherl sepsal přehledovou stať o vývoji cenzurní praxe v monarchii mezi lety 1772–1848; Jitka Ludvová přispěla k poznání souvislostí ekonomiky divadelního provozu a pozice Stavovského divadla kolem roku 1827; Milan Pospíšil rozebírá peripetie vztahu cenzury k Meyerbeerově opeře Hugenoti (1836). Eduard Burget napsal stať o hře dramatika Františka Zavřela Boleslav Ukrutný (1919), která reflektuje na historickém tématu založení československého státu. Další příspěvky se dotýkají současnějšího divadla a kultury. Polský teatrolog Mateusz Borowski sleduje koncept zapojení publika do představení a jeho proměny v  současném performativním umění. Nina Vangeli nahlíží různorodé podoby vztahu tance a moci a Jana Pilátová v obsáhlé recenzi-eseji uvažuje nad nanejvýš inspirativní knihou polského teatrologa Dariusze Kosińského Teatra polskie. Michal Čunderle připravil rozhovor s předkladatelem, esejistou a spisovatelem Vladimírem Mikešem.

editorial (pdf)

divadlo a moc

Adolf Scherl
K nejstarším dějinám divadelní cenzury v Čechách

Jitka Ludvová
„Génius umění s odvrácenou tváří prchne“: Stavovské divadlo v Praze 1827

Milan Pospíšil
Meyerbeerovi Hugenoti v Praze a rakouská cenzura: K 150. výročí skladatelova úmrtí 2. května 1864

Pavel Nývlt
Athénské soudy a divadlo

Eduard Burget
Ukrutnost knížete Boleslava. Drama Františka Zavřela o počátcích české státnosti

Mateusz Borowski
Strategie zapojení publika a dědictví Lehrstücku ve 20. a 21. století

Nina Vangeli
Tanec a moc – dialektika konkrétního tance

Jana Pilátová
Teatrologií za teatrologii: O dvou knihách Dariusze Kosińského

rozhovor

O rodových kořenech a rytmu jazyka. Rozhovor s překladatelem, esejistou a spisovatelem Vladimírem Mikešem (Michal Čunderle)

recenze

Eva Stehlíková
Miloš Hlávka se vrací (Vladimír Just: Miloš Hlávka – Světák nebo Kavalír Páně? Známé i neznámé hry, přebásnění a texty o divadle.)

Jan Vedral
Justova dramaturgická archeologie (Vladimír Just: Miloš Hlávka – Světák nebo Kavalír Páně? Známé i neznámé hry, přebásnění a texty o divadle.)

Vladimír Just
Došlo k sepsání knihy (Jitka Rauchová: Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky [1945–1959].)

Olga Lomová
Nová monografie o japonském divadle (Ivan Rumánek: Japonská dráma nó – žáner vo vývoji.)

výběr z nových knih

kalendárium

Další čísla