Divadelní revue 2014 · n° 2

no 2 · ročník 25 · 2014

Číslo n° 2/2014 přináší šestici statí o historii staršího českého divadla v širokém časovém rozkročení – od 17. po konec 19. století – a trojici příspěvků o současných českých překladech dramatických textů. Markéta Klosová rekonstruuje podobu herectví z Komenského cyklu Schola ludus (1654); Josef Förster představuje dramatické dílo pozdně humanistického polyhistora Johanna Christiana Aloise Mickla (1711–1767); žánru hauptakce se věnuje Bärbel Rudinová; Martin Hanoušek se zabývá osobností a dílem Franze Aloise Mussika (1779–1848); zprávu o přítomnosti díla Ferdinanda Raimunda v zámecké knihovně hraběte Podstatského Lichtensteina v Telči a o fungování tamního šlechtického divadla podává Matthias J. Pernerstorfer a Lenka Křupková popisuje éru divadelního ředitele Stanislause Lessera (1840–1907) v Olomouci. V bloku o současném překladu dramatických textů se hispanistka Jarmila Jandová zabývá zevrubnou kritikou českých převodů dvou latinskoamerických autorů z pera Martiny Černé; Petr Christov přibližuje oblast soudobých překladů francouzských textů bulvárnějšího charakteru a Zuzana Augustová nabízí přemýšlení o proměnách principů vlastního překládání díla Elfriede Jelinekové. Dále v čísle najdete obsáhlou studii Vladimíra Justa o Karlu Krausovi (1874–1936), rozhovor s divadelní historičkou Ljubou Klosovou, recenze, polemiku i zprávy.

editorial (pdf)

starší divadlo

Markéta Klosová
Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus

Josef Förster
Hanswurst před branami Tróje. Pohled na dramatické dílo Johanna Christiana Aloise Mickla

J. Ch. A. Mickl
Veselá komedie [ukázka]

Martin Hanoušek
Franz Alois Mussik (1779–1848) Osobnost severních a západních Čech

Franz Alois Mussik
Kukátka: Ve třech satirických scénách [ukázka]

Lenka Křupková
„Deficit, který ani vyčíslit neumím…“ Olomoucká éra divadelního ředitele Stanislause Lessera v letech 1896–1904

Bärbel Rudinová
Banisa jako hauptakce. Nejúspěšnější provizorium opožděného německého dramatu

Matthias J. Pernerstorfer
Ferdinand Raimund v Telči. K zámeckému divadlu a divadelní knihovně hraběte Podstatského-Lichtensteina

studie

Vladimír Just
Valpuržiny noci Karla Krause

divadelní překlady

Vladimír Just & Jarmila Jandová
Karamba! Nebo spíš karambol?

Petr Christov
Derrida je hodná holka! Nad vybranými bulvárními aspekty současných překladů francouzských textů pro divadlo

Zuzana Augustová
Překládat Jelinek. Proměny překladu v souvislosti s proměnami autorské poetiky

rozhovor

Pět generací zlákaných tylovským hadem z ráje. Rozhovor s divadelní historičkou Ljubou Klosovou (Markéta Trávníčková)

recenze

Jan Dehner
Lexikon německy (Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Eds. Alena Jakubcová, Matthias J. Pernerstorfer.)

Magdalena Kodedová
Je nebezpečná literatura, nebo její cenzoři? (Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Eds. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer.)

Michal Zahálka
Kdyby divadlo mělo paměť (Eva Stehlíková: Co je nám po Hekubě?)

Vladimír Just
Několik drobných korekcí (Ad Eva Stehlíková: Miloš Hlávka se vrací [DR 2014, no 1].)

zprávy

Zdena Benešová & Helena Hantáková
Archiv Národního divadla

Martin Hanoušek
Sbírka dr. Mileny Cesnakové­Michalcové v archivu Kabinetu pro studium českého divadla

výběr z nových knih (duben–červenec 2014)

kalendárium (duben–červenec 2014)

Další čísla