Divadelní revue 2014 · n° 3

no 3 · ročník 25 · 2014

Číslo n° 3/2014 zaplňuje půl tuctu a jedna studie o českém divadle druhé poloviny 20. století – od šedesátých do devadesátých let. – Jana Patočková píše o založení Divadla za branou a zahajovací inscenaci Maškary z Ostende / Kočka na kolejích režiséra Otomara Krejči a jeho týmu. Honza Petružela analyzuje nerealizovaný náčrt politické inscenace Alfréda Radoka s názvem Kořeny zla z roku 1967. Příspěvek Barbary Mazáčové s příznačným názvem „Žasnu nad mírou této ubohosti“ podrobně rozebírá inscenace činohry Národního divadla s tématem třídního boje, které v sedmdesátých letech přispěly svou troškou do postupujícího procesu tzv. normalizace společnosti. Stejnému období z jiné strany se věnuje i brněnská teatroložka Klára Hanáková, jež píše o inscenacích Zdeňka Pospíšila v Dětském studiu Divadla na provázku. Stať Martina J. Švejdy se vrací ke Grossmanově inscenaci Havlova Larga desolata v Divadle Na zábradlí v roce 1990. Ranému porevolučnímu divadelnímu dění se věnuje i Ladislava Petišková v profilu mezinárodního souboru Děrevo. Vladimír Mikulka pak rozebírá polistopadovou tvorbu dramatika Karla Steigerwalda. Kromě groteskní pantomimy Michela de Ghelderoda Maškary z Ostende v překladu Karla Krause otiskujeme i nové hříčky Huberta Krejčího. Barbara Topolová vedla rozhovor s režisérkou Helenou Glancovou. Nechybí recenze, zprávy, servis a bibliografie celého ročníku.

editorial (pdf)

české divadlo 20. století

Jana Patočková
Na cestě k novému divadlu. Založení a premiéra Divadla za branou v dobovém politicko­‑kulturním kontextu

Honza Petružela
Kořeny zla 1967. Neznámá skica divadelní inscenace Alfréda Radoka o politických procesech

Barbara Mazáčová
„Žasnu nad mírou této ubohosti.“ Obraz třídního boje v inscenacích Národního divadla v sedmdesátých letech 20. století

Klára Hanáková
Zdeněk Pospíšil a Dětské studio

Martin J. Švejda
Tato inscenace v nás vyvolává pocit vítězství… Divadlo Na zábradlí a Largo desolato

Příloha Stav uvažování o smyslu a poslání…

Ladislava Petišková
Odpor ke geometrii. Soubor Děrevo v Praze v letech 1991–1992

Vladimír Mikulka
Postkomunistická dvacetiletka Karla Steigerwalda

rozhovor

Obligátní deklamace poezie je nemrav. Rozhovor s režisérkou Helenou Glancovou (Barbara Topolová)

recenze

Libor Vodička
Průvodce světem „šťastných zítřků“ (Jiří Knapík – Martin Franc – a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967.)

Tomáš Vokáč
Vědecká práce o iluzi, nebo iluze vědecké práce? (Zdeněk Bartoš. Divadlo a iluze.)

Výběr z nových knih (srpen–prosinec 2014)

zprávy

Tomáš Urbánek
Zaostřeno na Havla dramatika (Mezinárodní konference Havel na scéně – překlady, jevištní adaptace, recepce)

Martin Hanoušek & Věra Velemanová
Stratifikace ve Warwicku (FIRT-IFTR World congress)

Kalendárium (srpen–prosinec 2014)

hry

Michel de Ghelderode
Maškary z Ostende. Pantomima

Hubert Krejčí
Letní událost (rozhlasová hříčka)

Režisér Morávek a divadelní hra Prase aneb Proč létají supi kolem Divadla na provázku (vlastenecká moravská truchlohra)

Vytrvalí vlastenci (skeč)

Ze života hmyzu pražské periférie

obsah Divadelní revue 2014 (25. ročník)

Další čísla