Divadelní revue 2015 · n° 1

no 3 · ročník 25 · 2014

Číslo n° 1/2015 se věnuje zejména divadelní scénografii. Ve třech obsáhlých studiích se jí zabývají Vojtěch Poláček, který pojednává v širších kontextech historický vývoj panovnických lóží především v prostoru někdejšího Rakouska-Uherska, Barbora Příhodová, zevrubně líčící dvojí uvedení opery Intolleranza 1960 v Itálii a Spojených státech v šedesátých letech s důrazem na rozbor scénografie Josefa Svobody a jeho využití tehdy nejmodernějších projekčních technologií, a Věra Velemanová, jež rozebírá scénografie Františka Tröstera pro tři poválečné inscenace režiséra Alfréda Radoka. Recenzní rubrika se zaobírá monografiemi scénografů i publikacemi o divadelní architektuře a v rubrice dokumenty najdete komentovanou edici dopisů režišéra Jindřicha Honzla scénografu Františku Muzikovi ze třicátých let. V druhém tematickém bloku otiskujeme vybrané příspěvky z loňské konference o Václavu Havlovi. Svazek doplňují překlady statí Jurije Lotmana a Thomase Postlewaita a v čísle najdete rozhovor s teatroložkou Ladislavou Petiškovou.

editorial (pdf)

scénografie

Vojtěch Poláček
Chrám, palác, jeviště. Funkce a symbolika panovnických lóží a jejich krátkodobé výzdoby s akcentem na prostor Rakouska–Uherska

Barbora Příhodová
„Poprask v Bostonu“: uvedení opery Intolleranza 1960 jako nové jevištní formy na scéně studené války

Věra Velemanová
Trojí spíše letmé setkání. František Tröster a Alfréd Radok

eseje

Thomas Postlewait
Divadelní události a jejich politické kontexty: problém při psaní dějin divadla

Jurij Lotman
Jazyk divadla [1989]

havel na scéně

Martin Pšenička
Havel na scéně: překlady, jevištní adaptace, recepce

Veronika Ambros
Poetika absence v Zahradní slavnosti Václava Havla

Lenka Jungmannová
Dramatika Václava Havla a transtextovost

Vladimír Just
Kdo je Vilém Rieger? (Pokus o typologii havlovského hrdiny)

Anna Freimanová
Neznormalizované divadlo. Inscenace her Václava Havla v režii Andreje Kroba (1975–1989)

rozhovor

Divadelní historik, teoretik i kritik má být bytost živě reagující na soudobé problémy. Rozhovor s teatroložkou Ladislavou Petiškovou (Martin Pšenička a Honza Petružela)

recenze

Vojtěch Poláček
Čtyři scénografické monografie:  Hrska – Svoboda – Muzika – Melena (Vlasta Koubská, Petr Štembera, Jan Rous, David Chaloup­ka, Božena Brodská. A. V. Hrska [1890–1954]. – Helena Albertová. Josef Svoboda – scénograf. – Vlastimil Tětiva, Vlasta Koubská. František Muzika. – Marie Zdeňková, Josef Vomáčka. Miroslav Melena – Scénograf a architekt.)

Jan Šotkovský
Tři knihy o herectví (Zuzana Sílová. Komedianti na české scéně: od divadla k filmu. – Petra Honsová. Jiří Hálek a Jiřina Třebická – K herectví Činoherního klubu a 60. let. – Michal Čunderle. Dialogy řeči: tucet studií o hercích a řeči.)

Martin Bernátek
O divadelní architektuře (Beyond Everydayness: Theatre Architecture in Central Europe. – Henrieta Moravčíková, Viera Dlhaňová. Divadelná architektúra na Slovensku: od zložitých mestských budov k monofunkčným divadlám a späť. – Architektura teatralna w Polsce. – Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012.)

Vladimír Just
Praha nadvakrát děravá (Kritické poznámky na adresu dvou oceňovaných knih o Praze) (Olga Vlčková. Divadlo a divadelní scény: Zmizelá Praha. – Jiří Padevět. Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé.)

zprávy

Denisa Šťastná
Scénografická sbírka a další fondy IDU

Výběr z nových knih (leden–květen 2015)

dokumenty

Vlasta Koubská
K brněnským představením Androkles a lev a Donogoo Tonka – z dopisů Jindřicha Honzla Františku Muzikovi

Vít Pokorný
Valtr Meluzin – úspěšný funkcionář a neúspěšný scénograf

Další čísla