Divadelní revue 26, 2015, n° 3

Číslo n° 3/2015 se zcela věnuje českému divadlu 20. století. – V bloku studií se pět českých teatroložek zabývá pěti tématy – od meziválečné avantgardy po divadlo za tzv. normalizace. Ladislava Petišková objevuje dosud nezmapovaný prostor choreografické spolupráce Jarmily Kröschlové s Jiřím Frejkou a E. F. Burianem; Martina Musilová se zabývá vlivem ideologie na teoretické texty Jindřicha Honzla; Naďa Satková analyzuje československou premiéru Sestupu Orfeova z roku 1960; Lenka Jungmannová zkoumá okolnosti vzniku jednoaktovky Václava Havla Motýl na anténě a Radka Kunderová se snaží rozkrývat diskurzy normalizačního kulturněpolitického systému na příkladě inscenace Divadla na Vinohradech. – Druhý blok zaplňují příspěvky z květnového jednodenního sympozia věnovaného režiséru Petru Léblovi, při příležitosti jeho nedožitých padesátých narozenin. Otevírá jej vyzývavá stať Davida Drozda o „přeměřování“ pohledu na českou režii let osmdesátých a následují neméně přínosné příspěvky Niny Vangeli, Věry Velemanové a Miroslava Lukáše i veselé archivní materiály. – Barbara Topolová v rozhovoru čísla zpovídá historičkou, lexikografku a hlavní editorku v listopadu vydaného (dvoj)svazku České divadelní encyklopedie Evu Šormovou. – V čísle najdete recenze Veroniky Ambros, Věry Ptáčkové, Alexeje Byčka a Ladislavy Petiškové, zprávu Petry Ježkové o projektu České divadelní encyklopedie a vzpomínkový text Sergeje Machonina o samizdatovém časopisu O divadle.Honza Petružela
Editorial (PDF)

české divadlo 20. století

Ladislava Petišková
Spolupráce Jarmily Kröschlové s avantgardními režiséry a Národním divadlem v Praze

Ladislava Petišková
Soupis choreografií a pohybových spoluprací Jarmily Kröschlové s avantgardními režiséry a v Národním divadle v letech 1926–1932

Martina Musilová
Avantgardní sňatek umění a politiky. Vliv ideologie na teoretické texty Jindřicha Honzla

Naďa Satková
Orfeus sestupující do Olomouce (Inscenace Jiřího Svobody Sestup Orfeův v Divadle Oldřicha Stibora Olomouc v roce 1960)

Lenka Jungmannová
Jak to bylo s Motýlem na anténě?

Radka Kunderová
Vzor, nebo trojský kůň? Ambivalentní postavení sovětské kultury v českém divadle za přestavby na příkladu Ajtmatovova Dnu delšího než století v Divadle na Vinohradech (1986)

Petr Lébl

David Drozd
Přeměřování vzdáleností. Proměna poetiky české režie v osmdesátých letech a tvorba Petra Lébla

Nina Vangeli
Poslední lartpourlartista P. L.

Věra Velemanová
Sen dvou vězňů. Cesta k celistvosti. Duální princip prostupující inscenací Genetových Služek v režii Petra Lébla

Miroslav Lukáš
Tauridus jako politické divadlo?

Petr Lébl
Tauridus

Petr Lébl
Lébl dává připomínky Morávkovi

rozhovor

Sen o divadelním slovníku. Rozhovor s historičkou, lexikografkou, editorkou Evou Šormovou (Barbara Topolová) (PDF)

recenze

Veronika Ambros
Hledání pravidel hry (Libor Vodička: Vyjádřit hrou: podobenství a [sebe]stylizace v dramatu Václava Havla.)

Věra Ptáčková
Téměř čtyřicet let rozhovorů o scénografii (Barbora Příhodová: Scénografie mluví: Hovory Jarky M. Buriana s Josefem Svobodou.)

Alexej Byček
Český cirkus vzhůru nohama (Jordan Hanuš – Ondřej Cihlář: Orbis cirkus.)

Ladislava Petišková
Významný příspěvek k dějinám české divadelní avantgardy (Andrea Jochmannová: Za prostorem svět: Tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století.)

zprávy

Petra Ježková
Česká divadelní encyklopedie knižní i elektronická

dokumenty

Sergej Machonin
píše o časopisu O divadle. Nepublikovaný text pro Literární noviny z roku 1992

Další čísla