Divadelní revue 27, 2016, n° 1

Číslo n° 1/2016 (má pomyslené pořadové číslo 100!) přináší zejména pestrý blok příspěvků věnovaných shakespearovským tématům. – Filip Krajník píše o motivu vražd spících obětí v alžbětinských textech; přetiskujeme kapitolu z monografie Jamese Shapiroa 1606: William Shakespeare a rok Leara (2015). Sen noci svatojánské Petera Brooka v Royal Shakespere Company je v dějinách divadla 20. století považován za přelomovou inscenaci. Vzhledem k známé Brookově nechuti pouštět na své divadelní zkoušky vnější pozorovatele máme v Čechách jeden unikát: režisérce Lídě Engelové se v roce 1970 podařilo zúčastnit celého zkušebního procesu Snu a navíc si o něm vedla podrobný deník. Ten téměř půl století vydáváme. Přehledová stať Martiny Musilové představuje život a práci francouzského herce, zpěváka a pedagoga Françoise Delsarta (1811–1871) a Ladislava Petišková zevrubně portrétuje osobnost a tvorbu mima a pedagoga Richarda Webera (1932), dlouholetého člena Pantomimy Na zábradlí a spoluzakladatele renomované herecké školy Scuola Teatro Dimitri. Jan Císař shrnuje své praktické i teoretické zkušenosti s měnící se rolí (činoherní) dramaturgie v poválečném českém divadle. Rozhovor s teatroložkou a historičkou loutkového divadla Alicí Dubskou připravila Nina Malíková. Z recenzní rubriky upozorňujeme na příspěvky k poslednímu vydanému knižnímu opusu Bořivoje Srby Prozření Genesiovo o inscenační tvorbě pražských činoherních divadel za nacistické okupace.Honza Petružela
Editorial

shakespeare

Filip Krajník
„V svém loži mrtev“: spící oběti a váhaví vrazi v alžbětinských historiích

James Shapiro
Od Leira k Learovi

Honza Petružela
Brookův Sen Lídy Engelové

Lída Engelová
Cesta ke Snu

Lída Engelová
Zkouškový deník

Vojtěch Poláček
Macbeth, Národní divadlo, 1939

Bibliografie shakespearovských statí v Divadelní revue 1989–2015

studie

Martina Musilová
François Delsarte a jeho systém herecké pedagogiky

Ladislava Petišková
Mim Richard Weber: Pokus o portrét esej

Jan Císař
Co je dramaturgie dnes a jak ji učit?

rozhovor

s divadelní historičkou Alicí Dubskou Historie je pro mě stále dobrodružstvím (Nina Malíková)

recenze

Ladislava Petišková
Jiří Frejka z DAMU (Frejkovy Schovávané na schodech. Poezie a politika.)

Martin J. Švejda
Kniha – polotovar (Lenka Jungmannová: Příběhy obyčejných šílenství.)

Vladimír Just
Prozření zamlžené ideologií (Bořivoj Srba: Prozření Genesiovo. Inscenační tvorba pražských českých činoherních divadel za německé okupace a druhé světové války 1939–1945.)

výběr z nových knih  (prosinec 2015–duben 2016)

ad Miloš Hlávka

Andrea Jochmanová
K filipice Petra Hlávky (místo předmluvy)

Petr Hlávka
Filipika proti Prozření Genesiovu

Další čísla