Divadelní revue 27, 2016, n° 3

Číslo n° 3/2016 přináší statě o českém divadle druhé poloviny 20. století. – Klíčovou inscenaci režiséra Alfréda Radoka Zlatý kočár v Národním divadle v roce 1957 analyzuje obsáhlá stať Honzy Petružely. Martin J. Švejda a Věra Velemanová se zabývají děním v Divadle Na zábradlí v letech 1968–1974, tj. odchodem Jana Grossmana ze souboru a obdobím šéfování režiséra Jaroslava Gillara. Věra Velemanová píše o scénografické tvorbě Jana Duška s důrazem na inscenace se vztahem k práci předválečného scénografa Františka Zelenky. Historik Tomáš Zahradníček připomíná poslanecké působení herce Rudolfa Hrušínského ve Federálním shromáždění na počátku devadesátých let 20. století. V čísle dále rozhovor s teatrologem Vladimírem Justem, recenze publikace o polském herectví a zprávy z dění v oboru.Honza Petružela
Editorial

české divadlo 20. století

Honza Petružela
Radokův Zlatý kočár

Martin J. Švejda & Věra Velemanová
Normalizace svépomocí (Divadlo Na zábradlí 1968–1974)

Věra Velemanová
Zrnko z tvorby. Scénografie Jana Duška do roku 1989 (s důrazem na inscenace se vztahem k dílu Františka Zelenky)

Tomáš Zahradníček
Nejpopulárnější herec na politickém jevišti (Rudolf Hrušínský jako poslanec Federálního shromáždění, 1990–1992)

rozhovor

s teatrologem, pedagogem a kritikem Vladimírem Justem: Dělám, co mě zajímá a co považuji v danou chvíli za podstatné (Barbara Topolová & Martin Pšenička)

recenze

Jan Šotkovský
Polské herectví v průsečících doby (Beata Guczalska. Aktorstwo polskie: Generacje)

výběr z nových knih (říjen–prosinec 2016)

zprávy

Jiří Štefanides
Buďme realisty, chtějme nemožné. (Nad budoucností dějin divadla v zemích Koruny české)

Aleš Merenus
Slovník moderního českého dramatu

JAMU
Errata ke knize Prozření Genesiovo

Vladimír Just
Ad errata

obsah Divadelní revue 2016 (27. ročník)