Divadelní revue 28, 2017, n° 1

Číslo n° 1/2017 přináší statě Aleny Sarkissian o počátcích herectví v Řecku klasické doby, Daniely Čadkové o pozapomenutém žánru české smíchové kultury 19. století – parodistických operetkách, stať Natálie Nečasové a Doroty Gremlicové o kosmopolitní kariéře tanečnice Zdenky Podhajské a analýzu inscenace Luca Bondyho Triumf Lásky z pera Jitky Goriaux Pelechové. V rámci květnové konference Perspektivy teatrologie uspořadané z iniciativy Teatrologické společnosti proběhl diskusní panel k analýze inscenace – číslo přináší úvodní teze Davida Drozda a reakce Heleny Spurné, Pavla Janouška, Martina Pšeničky a Martina Bernátka. S „přiměřeně drzou“ dlouholetou vedoucí archivu Národního divadla v Praze Zdenou Benešovou rozmlouvala Barbara Topolová. V recenzní rubrice najdete texty Pavla Janouška o knize o čapkovské dramaturgii, Jana Šotkovského o dvou frejkovských publikacích, Daniely Čadkové o kritické edici melodramu Hippodamie a Tomáše Havelky o komeniologické práci Markéty Klosové.Honza Petružela
Editorial

studie a stati

Alena Sarkissian
Být hercem: řečtí thespidové od 5. století před Kristem do nástupu helénismu
Daniela Čadková
Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety
Natálie Nečasová & Dorota Gremlicová
Případ Zdenka Podhajská: Umělecký tanec v době moderny

Jitka Goriaux Pelechová
Triumf lásky: Nebezpečný Marivaux podle Luca Bondyho

perspektivy

David Drozd
Rekonstrukce inscenace a divadelní historiografie Teze k diskusi na konferenci Perspektivy teatrologie

Helena Spurná
Ad Teze k diskusi

Pavel Janoušek
Ad Teze k diskusi

Martin Pšenička
Ad Teze k diskusi: Vzkazy v lahvi: kultura očima divadla

Martin Bernátek
Ad Teze k diskusi

rozhovor

s teatroložkou a archivářkou Zdenou Benešovou: Přiměřeně drzá (Barbara Topolová)

recenze

Ondřej Černý
Divadelní hloubka propasti mezi námi a antikou (Matthias Dreyer. Theater der Zäsur: Antike Tragödie im Theater seit den 1960 er Jahren.)

Pavel Janoušek
Čapek jako dramaturgický návod pro všechny (Jana Cindlerová. Dramaturgie her Karla Čapka.)

Jan Šotkovský
MDP 1945–1972 ve dvou sbornících (Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta [1950–1972] & Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech.)

Daniela Čadková
Hippodamie Fibichova, Vrchlického a Šustíkové (Věra Šustíková. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického: Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů.)

Tomáš Havelka
My, družina školáků, na něž se tu díváte (Markéta Klosová. Divadelní svět J. A. Komenského.)

výběr z nových knih (leden–červen 2017)

zasláno

Eva Stehlíková
Erratum aneb Stesky Sklerotické Stařeny: Ad rozhovor s Vladimírem Justem (DR 3/2016)

František Hrdlička
Několik poznámek: Ad „Normalizace svépomocí“ (DR 3/2016)