Divadelní revue 28, 2017, n° 2

Číslo n° 2/2017 (vychází v prosinci 2017) se ve dvou příspěvcích věnuje polskému divadlu: Dariusz Kosiński ve stati „Postdivadlo a návrat politiky“ uvažuje na příkladu vybraných současných polských divadelních inscenací o kulturně-společenských proměnách Polska posledních let a reakci divadelních tvůrců na stávající situaci; lodžská divadelní historička Dominika Łarionow se zabývá reflexí „nesnadného dědictví“ divadelní a výtvarné tvorby Tadeusze Kantora. V dalších příspěvcích čísla líčí Andrea Jochmanová obšírně působení scénografa A. V. Hrsky (1890–1954) jako šéfa výpravy v brněnském Národním divadle v sezoně 1921/1922; Nina Vangeli v eseji „Taneční inscenace: přístupové cesty k jejich analýze“ vytváří vhled, či snad i propedeutiku k analýze tanečních útvarů, od klasického baletu po současné dynamicky se rozvíjející taneční formy. Táž autorka pořídila i rozhovor čísla s učitelkou, teatroložkou a rovněž výraznou spojnicí na polské divadlo – Janou Pilátovou. Zuzana Augustová píše o monografii Jitky Goriaux Pelechové o Thomasi Ostermeierovi. Ladislava Petišková dokumentuje raný pokus Divadla satiry o renesanci pantomimického umění u nás. Inscenace Cirkus naděje Miroslava Horníčka zanikla spolu se souborem v průběhu politických procesů, jimiž země procházela po únoru 1948. A Radan Dolejš se ve svém textu pokouší konfrontovat dochované zprávy o smrti Karla Hašlera v Mauthausenu v roce 1941.


Honza Petružela
Editorial

polské divadlo

Dariusz Kosiński
Postdivadlo a návrat politiky

Dominika Łarionow
Tadeusz Kantor – nesnadné dědictví

studie

Andrea Jochmanová
Šéf výpravy brněnského divadla A. V. Hrska

esej

Nina Vangeli
Taneční inscenace: přístupové cesty k jejich analýze

rozhovor

s Janou Pilátovou: Úklid knihovny (Nina Vangeli)

recenze

Zuzana Augustová
O novém realismu v německém divadle (Jitka Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera.)

výběr z nových knih (červenec–říjen 2017)

dokumenty

Ladislava Petišková
Potlačená Naděje

Miroslav Horníček
Cirkus naděje

Radan Dolejš
Pohled z pekla do ráje. Poslední dny Karla Hašlera