Divadelní revue 29, 2018, n° 2

Číslo n° 2/2018 (vychází v prosinci 2018) otevírá stať Daniely Čadkové o básnické tragédii s mytologickým námětem Faëthón z roku 1916. U jediného a nepříliš známého dramatu Otakara Theera rekonstruuje autorka inscenační tradici na profesionálních a amatérských scénách i v rozhlase a snaží se vyvrátit mýtus o předurčení tohoto textu k „k neblahému údělu knižních dramat, jež jsou obdivována pro své literární kvality, ale nejsou uváděna na scénu“. Od roku 1917 – první provedení v Národním divadle – až po poslední známou inscenaci Divadla na okraji z roku 1970 napočítala jedenáct provedení této tragédie, která představovala mj. výzvu pro scénografické řešení. Alena Sarkissian, se věnuje kázání Těm, kdo opouštějí chrám a odcházejí do hipodromu a do divadel, byzantského kazatele a biskupa z přelomu 4. a 5. století Jana Zlatoústého. Vsazuje text do kontextu Zlatoústého díla a také do dobové diskuse o divadle. Objasňuje základní argumenty, kterými kazatel kritizuje divadlo jakožto modloslužbu, ale upozorňuje i na méně zřejmou inspiraci platónským učením o mimésis. Součástí studie je i překlad tohoto Zlatoústého kázání do češtiny. O „pokladech v pozůstalosti“ divadelního historika Jana Vondráčka, autora prvních dějin českého divadla informuje čtveřice autorek z projektu Cesta k divadlu. V čísle najdete obsáhlý rozhovor s olomouckým divadelním historikem a pedagogem Jiřím Štefanidesem, který s ním vedli Tatjna Lazorčáková a Martin Bernátek. Pavel Janoušek zevrubně recenzuje publikaci s přitažlivým názvem České drama a český hrdina z autorské dílny Jaroslav Vostrý – Zuzana Sílová a Alena Sarkissian komentuje publikaci Walkera Whita o byzantském ortodoxním rituálu a zejména textu Mládenci v peci ohnivé.


Honza Petružela
Editorial

studie & dokumenty

Daniela Čadková
Theerův Faëthón a jeho inscenační tradice

PřílohaPůvodní zprávy Venouše Huňáčka, dříve Dolejše. Národní divadlo. Faethon, čili: Kdo chce kam, pomozme mu tam. Tragická báseň ve třech jednáních od Ot. Theera [1917]

Alena Sarkissian
Nakažlivé divadlo Jana Zlatoústého. Úvod ke kázání

Jan ZlatoústýTěm, kdo opouštějí chrám a odcházejí do hipodromu a do divadel

Magdaléna Jacková, Alena Jakubcová, Jitka Ludvová a Markéta Trávníčková
Poklady v pozůstalosti Jana Vondráčka

Příloha A
Nepublikovaná předmluva Jana Vondráčka k poválečnému vydání Dějin českého divadla

Příloha BAdolescens Bohema Nobilitas calici renuncians (Staroměstská jezuitská kolej, Klementinum 1758), ukázka jednotlivých výstupů (překlad do češtiny)


rozhovor

s teatrologem a pedagogem Jiřím Štefanidesem: Šťastné manévry v neúprosném čase divadla (Martin Bernátek a Tatjana Lazorčáková)

recenze

Alena Sarkissian
Byzantská bohoslužba Mládenci v peci ohnivé jako liturgická scéna (Andrew Walker White: Performing Orthodox Ritual in Byzantium)

Pavel Janoušek
Hledání (správného) českého hrdiny (Jaroslav Vostrý – Zuzana Sílová: České drama a český hrdina)

výběr z nových knih (červen–září 2018)