Divadelní revue 29, 2018, n° 3

Číslo n° 3/2018 (vychází v březnu 2019) přináší mimo jiné studie o Divadle Na zábradlí, byzantském divadle a irskojazyčné kultuře. – V příspěvku „Zrod Schormovy éry (Divadlo Na zábradlí 1975–1978)“ Martin J. Švejda za přispění Věry Velemanové navazují na svou studii o počátku tzv. normalizace v tomtéž divadle (viz DR 3/2016) a věnují se období, kdy byl uměleckým šéfem činohry Jaroslav Chundela. Alena Sarkissian pokračuje v seriálu studií a překladů textů byzantských autorů věnovaných divadlu, resp. jeho náboženské kritice. Zabývá se kapitolou spisu Symeóna Soluňského Dialog proti herezím, která reflektuje krizi ve stýkání křesťanské kultury Východu s kulturou křesťanského Západu ve 14. století na případu kritiky západního divadla. Radvan Markus připravil stať o spojeních české literatury s irskojazyčným prostředím. Zabývá se uvedením Čapkovy Bílé nemoci v roce 1941 v galwayském irskojazyčném divadle Taibhdhearc a rozhlasovou adaptací Haškova Švejka z roku 1986 spisovatele, novináře a iniciátora kontaktů se střední Evropou Breandána Ó hEithira. V čísle najdete rozhovor s brněnskou divadelní historičkou a pedagožkou Margitou Havlíčkovou, recenze nedávných publikací a Pavel Drábek obsáhle shrnuje referáty a přináší své závěry z konference Perspektivy teatrologie 2018.


Honza Petružela
Editorial

studie & dokumenty

Martin J. Švejda & Věra Velemanová
Zrod Schormovy éry (Divadlo Na zábradlí 1975–1978)

Příloha
Kdo je Václav Havel? Československá televize, 1977 (přepis sekvence z Divadla Na zábradlí, 7:26–10:41)

Alena Sarkissian
Ikona v pohybu: K Symeónově kritice náboženského divadla

Symeón Soluňský
Dialog proti herezím

Radvan Markus
Bílá nemoc a Osudy dobrého vojáka Švejka: Česká literatura v irskojazyčných inscenacích

rozhovor

s divadelní historičkou, kritičkou a pedagožkou Margitou Havlíčkovou: Život máme všichni před sebou (Andrea Jochmanová a David Drozd)

recenze

Denisa Valterová
Wagner kontra Nietzsche (Karol Berger: Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche)

Anna Cvrčková & Lenka Chaloupková
Slzička inspirace? (Denisa Vostrá: Předpoklady japonské scéničnosti. Motokijo Zeami: Poučení hercům)

Klára Kudlová
„Postdramatické divadlo“ Hanse‑Thiese Lehmanna jako jedno z konceptuálních východisek monografie Horizonty evropského dramatu (Horizonty evropského dramatu. Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Eds. Zuzana Augustová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová)

výběr z nových knih (říjen–prosinec 2018)

zprávy

Pavel Drábek
Perspektivy teatrologie 2018