Divadelní revue 30, 2019, n° 3

Divadelní revue 3/2019 (vychází v únoru 2020) obsahuje dva historiografické příspěvky k výročí Sametové revoluce, resp. k utužení normalizačního kurzu na konci sedmdesátých let a k situaci v regionu na konci let osmdesátých, a jednu studii teoretickou. Historik Petr Blažek v příspěvku „Rituál loajality. Shromáždění umělců v Národním divadle v Praze 28. ledna 1977 jako vrchol propagandistické kampaně proti signatářům Charty 77“ analyzuje symbolický rozměr režimní represe a zasazuje jej do širšího kontextu tehdejších akcí proti občanské aktivitě. Drobným fragmentem k poznání průběhu Sametové revoluce v regionech může být dosud v úplnosti nezveřejněný záznam, resp. přepis, rozhlasového rozhovoru z 31. listopadu 1989, v němž v ostravském studiu režisérka Lída Engelové, která byla v listopadu a prosinci 1989 mluvčí stávkového výboru při Státním divadle v Ostravě, hovoří o situaci v „železném srdci“ republiky. Studie Jaroslava Etlíka „Dvě tradice v jedné: teorie jako prožívání paměti“ se vrací do historie české divadelní teorie, která vytvořila organický a efektivní korpus konceptů, jejichž pomocí je schopna analyzovat četné vztahy nejen na poli divadelního umění. Řada těchto tradičních konceptů je v současnosti konfrontována s novou divadelní zkušeností, novými trendy v současném umění. V čísle najdete poslední rozhovor Evy Stehlíkové (†2019), který pořídila pro Divadelní revue s hercem a historikem Jaroslavem Somešem na jaře 2019. Jan Šotkovský recenzuje publikaci polského teatrologa Dariusze Kosińského Grotowski: Profanacje a Berenika Zemanová Urbanová referuje o knize Městských divadel pražských, které v nové edici Nápovědní kniha vydaly překlad Grillparzerovy hry Sláva a pád krále Otakara s obsáhlými doprovodnými texty.


Honza Petružela
Editorial

studie

Petr Blažek
Rituál loajality: Shromáždění umělců v Národním divadle v Praze 28. ledna 1977 jako vrchol propagandistické kampaně proti signatářům Charty 77

přílohy
Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru [1977]
Záznam z pracovní schůzky podpisového štábu… [1977]

Jaroslav Etlík
Dvě tradice v jedné: teorie jako prožívání paměti

dokument

Honza Petružela
Dokument k roli ostravského divadla v sametové revoluci 1989

Přepis rozhovoru Petry Kutkové s Lídou Engelovou Československý rozhlas Ostrava, 31. listopadu 1989

rozhovor

s hercem a historikem Jaroslave Somešem: Muž devatera řemesel (Eva Stehlíková)

recenze

Jan Šotkovský
Kosińského boj o Grotowského: historizace, aktualizace, profanace (Dariusz Kosiński: Grotowski. Profanacje.)

Berenika Zemanová Urbanová
Pečlivě vyvedený Grillparzer (Franz Grillparzer: Sláva a pád krále Otakara.)

výběr z nových knih (listopad–prosinec 2019)

bibliografie Divadelní revue 2019