Divadelní revue 31, 2020, n° 1

Divadelní revue 1/2020 (vychází v červenci 2020) přináší tři texty o starším německojazyčném divadle u nás a jednu stať o slovenském herectví. Jitka Ludvová se ponořila do nezpracovaného rodinného archivu Lobkowiczů v Mělníku a vytěžila z něj obsáhlý příspěvek k dějinám Stavovského divadla v období let 1816–1819, kdy byl předsedou stavovské komise, která dohlížela na tehdejší divadelní provoz, kníže Anton Isidor Lobkowicz. O Stavovském divadle v téže době píše i Martin Hanoušek, který se věnoval fenoménu pohostinského účinkování hereckých a pěveckých osobností na této pražské scéně, resp. Sophii Schröderové, Ferdinandu Eßlairovi a Hermannu Breitingovi. Do třetice k dějinám nejen této instituce svým článkem o nepříliš známém divadelním architektovi a jevištním výtvarníkovi Vincenci Fischeru Birnbaumovi ve třicátých letech 19. století přispěla Pavla Benettová. Slovenský teatrolog Karol Mišovic, který se zabývá dějinami tamního herectví, připravil rozsáhlou studii o „první“ slovenské herečce Olze Borodáčové Országhové. Zaobíral se především její dosud nepříliš reflektovanou tvorbou v padesátých a šedesátých letech 20. století. V rubrice rozhovor se poprvé od jejího vzniku pouštíme za domácí hranice a dramaturg Miroslav Dacho pro vás připravil rozhovor se slovenským divadelním kritikem a historikem Vladimírem Štefkem. A druhý dramaturg – Jan Šotkovský – se v delší recenzi „Smetana z šedozonního hrnce?“ věnoval problémům, jež s sebou nese výběr textů z divadelního časopisu Scéna z  osmdesátých let, který vyšel v nakladatelství Scéna.


Honza Petružela
Editorial

studie & dokumenty

Jitka Ludvová
Neznámé prameny k dějinám Stavovského divadla: Z rodinného archivu Lobkowiczů v Mělníku

Martin Hanoušek
Byli v Praze. Ferdinand Eßlair – Sophie Schröderová – Hermann Breiting

Pavla Benettová
Vincenc Fischer Birnbaum: Známý neznámý divadelní architekt a jevištní výtvarník

Karol Mišovic
„Prvá“ slovenská herečka. Vývoj herectva Oľgy Borodáčovej Országhovej na pozadí repertoáru päťdesiatych a šesťdesiatych rokov

rozhovor

s divadelným kritikom a historikom Vladimírom Štefkom: Nie je čas a trpezlivosť na premýšľanie (Miroslav Dacho)

recenze

Jan Šotkovský
Smetana z šedozonního hrnce? (Scéna 1980–1989.)

výběr z nových knih (leden–květen 2020)