Divadelní revue 33, 2022, n° 1

Divadelní revue 1/2022, první číslo 33. ročníku, přináší studii Miroslava Lukáše a Christiana Neuhubera, kteří se pokoušejí odečíst podoby postavení profesionálních německy mluvících herců na základě detailního čtení dochovaných českokrumlovských církevních matrik z období let 1677–1705. Skrze zápisy nahlíží na civilní život herecké společnosti, sledují sociální zakotvení jejích členů a profesní síť v době, kdy německy mluvící profesionální divadlo usilovalo o větší institucionalizaci a právní ochranu. Muzikoložka Tereza Havelková se ve studii „Dokumentární gesamtkunstwerk aneb Může Lenin zpívat?“ věnuje inscenaci opery ukrajinského skladatele Marka Karminského Deset dnů, které otřásly světem v pražském Národním divadle v „normalizačním“ roce 1972. Germanista Mirek Němec připravil překlad a komentář textu Karla Krause z roku 1924 s lapidárním názvem „Sudety“. Na několika divadelních kauzách tu sršatý autor podává vhled do vnitřního konfliktu a vymezování ideologických hranic německé minority v českém pohraničí, a to čtrnáct let předtím než „kvůli tomuto ideologickému nastavení velké části německého obyvatelstva vypukla apokalypsa, která německojazyčnou kulturu v českých zemích naprosto zničila“. V čísle najdete rozhovor s olomouckou teatroložkou a pedagožkou Tatjanou Lazorčákovou, recenze publikací a také první český překlad Senekových Trojanek, který pořídila Daniela Čadková a sepsala k němu komentář.


Honza Petružela
Editorial

studie

Miroslav Lukáš & Christian Neuhuber
Eggenberští komedianti v českokrumlovských církevních matrikách. K postavení profesionálních německy mluvících herců  17. století

Tereza Havelková
Dokumentární gesamtkunstwerk aneb Může Lenin zpívat? Opera Deset dnů, které otřásly světem v pražském Národním divadle

esej

Mirek Němec
Divadelní aféry okolo Karla Krause v Československu

Karl Kraus
Sudety [1924]

rozhovor

s teatroložkou a pedagožkou Tatjanou Lazorčákovou: K teatrologii mě přivedla souhra náhod a impulzivních rozhodnutí (Lukáš Kubina)

recenze

Tatjana Lazorčáková
Tabuizovaný prostor českého dramatu v totalitních parametrech (Lenka Jungmannová [ed.]: Neoficiální drama z komunistické totality)

Berenika Zemanová
Max Reinhardt středoevropský (Miloš Mistrík [ed.]: Max Reinhardt a Bratislava / und Pressburg)

zprávy

Jitka Ludvová
Dědicové Kasperlovy komiky (Kasperls komische Erben, Univerzita Štýrský Hradec)

výběr z nových knih (leden—červen 2022)

dokumenty

Daniela Čadková
Komentář k prvnímu českému překladu Senekových Trojanek

Lucius Anneus Seneca
Trojanky