Divadelní revue 33, 2022, n° 3

Divadelní revue 3/2022, dvě studie třetího čísla 33. ročníku časopisu se zabývají českým divadlem druhé poloviny 20. století. – Olomoucký badatel Tomáš Bojda přináší vhled do dramaturgických a inscenačních tendencí původní české rozhlasové dramatické tvorby šedesátých let. Představuje ji jako vrstevnatý tvůrčí prostor, který absorboval řadu významných uměleckých a kulturních impulzů z dalších odvětví, rozvíjel je a specificky dotvářel. Zkoumá specifičnost rozhlasové hry šedesátých let, diferencovanost autorských a dramaturgických postupů. V analýzách dvou inscenací režiséra Jiřího Horčičky, Bylo to na váš účet (1964) a Výběrčí (1966), upozorňuje na typické rysy tehdejší české rozhlasové dramatiky a inscenační praxe. – Výzkumnice kabinetu pro studium českého divadla Věra Velemanová pokračuje ve svém seriálu mapujícím tvorbu scénografa Jana Duška. Věnuje se tu období po autorově absolvování DAMU, kdy začala jeho dlouholetá spolupráce s ostravským režisérem Pavlem Hradilem, resp. její první etapě v Divadle Petra Bezruče v letech 1969–1972, kde vznikly projekty, jako např. Doktor Faust, Tragický příběh dánského prince Hamleta, Dům doni Bernardy. – V čísle najdete překlad studie Cristiny Grazioli, profesorky italské Università degli studi di Padova, z roku 2020, o grotesknu v textu Alfreda Jarryho Silénové. – Otiskujeme příspěvky členů Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu, které zazněly na panelu Literární a divadelní věda – hranice, průniky a „sporná území“ na VI. konkresu kongresu literárněvědné bohemistiky 29. června 2022. – A rozhovor čísla připravila Barbara Topolová s dramaturgem, redaktorem a teatrologem Štěpánem Otčenáškem. Zprávu o stavu bádání a dokumentaci malovaných opon divadel českých zemích sepsal Milan Strotzer.


Honza Petružela
Editorial

studie

Tomáš Bojda
Dramaturgické a inscenační tendence české rozhlasové tvorby šedesátých let

Věra Velemanová
Spolupráce scénografa Jana Duška s Pavlem Hradilem v Divadle Petra Bezruče v letech 1969–1972

esej

Cristina Grazioli
Myslet promluvou obludných rozměrů: Silénové Alfreda Jarryho a paradigma groteskna


bohemistický kongres

Pavel Janoušek
Myšlení o literatuře a myšlení o divadle. Stejná „doba“, jiný design?

Zuzana Augustová
Vedlejší, respektive přídavný text dramatu (na příkladu Havlova Odcházení)

Lenka Jungmannová
Kudy vede hranice mezi literární a divadelní vědou?

Aleš Merenus
Divadelní a/versus literární kritika


rozhovor

s dramaturgem, redaktorem a teatrologem Štěpánem Otčenáškem: Musíme někoho najít, a pak můžeme jít konečně do důchodu (Barbara Topolová)

zprávy

Milan Strotzer
Zpráva o stavu bádání a dokumentaci malovaných opon divadel českých zemí

výběr z nových knih (listopad 2022)

Bibliografie 33. ročníku