Divadelní revue 32, 2021, n° 1

Divadelní revue 1/2021 (vychází v červnu 2021) první číslo dvaatřicátého ročníku Divadelní revue přináší především příspěvky, které volně spojují různé podoby a směry exotismu. Etnomuzikoložka Zita Skořepová se v textu „Exotismus, jazz a hudebně-divadelní myšlení E. F. Buriana ve dvacátých letech 20. století“ zabývá hudebním exotismem, který v poválečné době prostupoval nově se objevující jazz a „jazzové“ inspi­race a promítl se do Burianovy hudebně-divadelní tvorby a teoretického myšlení. Bohemista Jiří Hubáček se ve studii „Staroindické drama na českém jevišti. Šúdrakův Hliněný vozíček v Národním divadle“ věnuje okolnostem uvedení Šúdrakovy hry ve svérázné německé úpravě Emila Pohla na Národním divadle v roce 1893. Teatroložka Barbora Příhodová přeložila a pro potřeby otištění v Divadelní revui upravila a doplnila svou studii z roku 2018 „Transatlantické přenosy v operní scénografii. Zapomenutá tvorba Richarda Rychtarika“, v níž přibližuje dosud v podstatě neznámou tvorbu česko-amerického scénografa Richarda Rychtarika (1894–1982), který od roku 1925 působil především na poli operní scénografie, včetně Metropolitní opery, ve Spojených státech. K tématu exotismu patří i kompletní bibliografie první dámy české orientalistiky Dany Kalvodové (1928–2003), kterou sestavily Anna Cvrčková a Lenka Chaloupková. Ondřej Sládek v textu „O ‚čtení‘ Zicha a strukturalismu“ polemicky reaguje na teoretickou stať Jaroslava Etlíka „Dvě tradice v jedné: teorie jako prožívání paměti“, která vyšla v DR 3/2019. Rozhovor se slovenskou divadelní historičkou, kritičkou a překladatelkou Soňou Šimkovou připravil Miroslav Dacho a Pavel Drábek před několika lety „inicioval“ a nyní recenzuje dějiny americké pre-o'neillovské dramatiky.


Honza Petružela
Editorial

studie & eseje

Zita Skořepová
Exotismus, jazz a hudebně-divadelní myšlení E. F. Buriana ve dvacátých letech 20. století

Jiří Hubáček
Staroindické drama na českém jevišti. Šúdrakův Hliněný vozíček v Národním divadle

Barbora Příhodová
Transatlantické přenosy v operní scénografii. Zapomenutá tvorba Richarda Rychtarika

Ondřej Sládek
O „čtení“ Zicha a strukturalismu. Ad Jaroslav Etlík: Dvě tradice v jedné: teorie jako prožívání paměti (DR 3/2019)

rozhovor
s divadelnou historičkou, kritičkou a prekladateľkou Soňou Šimkovou: Teatrologička cestujúca za divadlom (Miroslav Dacho)

recenze

Pavel Drábek
„...přispěl k rozvoji americké dramatiky...“ (Tomáš Kačer: Dvousetletá pustina: Dějiny starší americké dramatiky)

dokument

Anna Cvrčková & Lenka Chaloupková & redakce
Bibliografie Dany Kalvodové

výběr z nových knih (leden–duben 2021)