Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy, dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.

Časopis plně recenzovaným periodikem a v něm uveřejněné studie podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing). Od roku 2006 je zařazen v databázi ERIH PLUS a od roku 2012 též v mezinárodní databázi SCOPUS.


Aktuální číslo n° 1/2017 přináší statě Aleny Sarkissian o počátcích herectví v Řecku klasické doby, Daniely Čadkové o pozapomenutém žánru české smíchové kultury 19. století – parodistických operetkách, stať Natálie Nečasové a Doroty Gremlicové o kosmopolitní kariéře tanečnice Zdenky Podhajské a analýzu inscenace Luca Bondyho Triumf Lásky z pera Jitky Goriaux Pelechové. V rámci květnové konference Perspektivy teatrologie uspořadané z iniciativy Teatrologické společnosti proběhl diskusní panel k analýze inscenace – číslo přináší úvodní teze Davida Drozda a reakce Heleny Spurné, Pavla Janouška, Martina Pšeničky a Martina Bernátka. S „přiměřeně drzou“ dlouholetou vedoucí archivu Národního divadla v Praze Zdenou Benešovou rozmlouvala Barbara Topolová. V recenzní rubrice najdete texty Pavla Janouška o knize o čapkovské dramaturgii, Jana Šotkovského o dvou frejkovských publikacích, Daniely Čadkové o kritické edici melodramu Hippodamie a Tomáše Havelky o komeniologické práci Markéty Klosové. Více k obsahu zde.
Předplatné na rok 2017 (tři čísla) činí 273 Kč. — Objednávejte zde.

Redakce
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., šéfredaktor – honza.petruzela/at/divadlo.cz
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. – barbara.topolova/at/divadlo.cz
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. – martin.psenicka/at/divadlo.cz

Redakční rada
PhDr. Eva Šormová (předsedkyně, Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií, FF MU, Brno)
Dr. Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum, Vídeň)
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
Mgr. Petra Ježková, Ph.D. (Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. (Katedra teorie a kritiky, DAMU, Praha)
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha)
Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, Ph.D. (Katedra divadelných štúdií VŠMU, Bratislava)
PhDr. Štěpán Otčenášek (Divadlo v Dlouhé, Praha)
MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)

Divadelní revue je zařazena v databázích:
SCOPUS – Scopus by Elsevier
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ISSN 0862-5409
MK ČR E 5162

Vydavatel
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
IČ 00023205, DIČ CZ00023205
Bankovní spojení: Česká národní banka, Číslo účtu: 63838011/0710
IBAN: CZ54 0710 0000 0000 6383 8011, SWIFT: CNBACZPP

Grafická úprava a sazba Honza Petružela

Jednotlivá čísla koupíte v e-shopu Prospero (cena 111 Kč).

Prodejní místa:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (po objednání na Prospero)
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Starší čísla časopisu pro předplatitele zdarma, pro ostatní za výhodnou cenu.