Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy, dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.

Časopis plně recenzovaným periodikem a v něm uveřejněné studie podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing). Od roku 2006 je zařazen v databázi ERIH PLUS a od roku 2012 též v mezinárodní databázi SCOPUS.


Aktuální číslo n° 2/2016 se zabývá zejména divadlem 19. století. – Petra Ježková a Jan Jiřík píší o peripetiích vzájemných česko-polských divadelních kontaktů a setkání v druhé polovině 19. století. Barbara Topolová se zabývá dvěma totalitními interpretacemi Tylova Strakonického dudáka: filmovou adaptací Hvězda padá vzhůru (1974) – v titulní roli s Karlem Gottem – a zapomenutou divadelní inscenací Karla Konstantina v Českých Budějovicích z roku 1949. Anglický příspěvek Martina Nedbala rozebírá kontext vzniku prvního českého překladu Da Ponteho libreta k Mozartově opeře Così fan tutte (na webu Divadelní revue je k dispozici i srovnávací edice překladu). Stať Martina Hanouška podrobně analyzuje poslední pražské role herce Václava Tháma na jevišti Nosticova a Vlastenského divadla. Jitka Ludvová publikuje zprávu o materiálovém výzkumu sezon 1801–1806 Stavovského divadla. A Berenika Zemanová Urbanová popisuje jedinou sezonu zámeckého divadla v Chyši hraběte Lažanského. – V čísle najdete ještě komparativní studii Magdaleny Jackové o třech jezuitských hrách. – Rozhovor s teatroložkou, klasickou filoložkou a překladatelkou Evou Stehlíkovou vedla Petra Ježková. V recenzní rubrice otiskujeme příspěvky Evy Šormové, Dalibora Turečka a Jana Císaře o české teatrologické literatuře opět k tématu 19. století. – Více k obsahu zde.
Předplatné na rok 2016 (tři čísla) činí 273 Kč. — Objednávejte zde.

Redakce
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., šéfredaktor – honza.petruzela/at/divadlo.cz
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. – barbara.topolova/at/divadlo.cz
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. – martin.psenicka/at/divadlo.cz

Redakční rada
PhDr. Eva Šormová (předsedkyně, Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií, FF MU, Brno)
Dr. Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum, Vídeň)
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
Mgr. Petra Ježková, Ph.D. (Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. (Katedra teorie a kritiky, DAMU, Praha)
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha)
Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, Ph.D. (Katedra divadelných štúdií VŠMU, Bratislava)
PhDr. Štěpán Otčenášek (Divadlo v Dlouhé, Praha)
MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)

Divadelní revue je zařazena v databázích:
SCOPUS – Scopus by Elsevier
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ISSN 0862-5409
MK ČR E 5162

Vydavatel
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
IČ 00023205, DIČ CZ00023205
Bankovní spojení: Česká národní banka, Číslo účtu: 63838011/0710
IBAN: CZ54 0710 0000 0000 6383 8011, SWIFT: CNBACZPP

Grafická úprava a sazba Honza Petružela

Jednotlivá čísla koupíte v e-shopu Prospero (cena 111 Kč).

Prodejní místa:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce)
Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Starší čísla časopisu pro předplatitele zdarma, pro ostatní za výhodnou cenu.