Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy, dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.

Studie uveřejněné v časopisu podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing); od roku 2012 je zařazen v mezinárodní databázi SCOPUS.Teatrologická společnost ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla IDU, Katedrou divadelní vědy FF UK, Katedrou teorie a kritiky DAMU, Divadelním oddělením Národního muzea, Katedrou divadelních studií FF MU, Katedrou divadelních a filmových studií FF UP a časopisem Divadelní revue
pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 4

24.–26. května 2023
v Praze


Cílem setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či zamýšlená. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

Více o konferenci zde – Perspektivy teatrologie 4.

Divadelní revue 2 a 3/2022 vyšly na konci prosince 2022.


Předplatné na rok 2023 (tři čísla) činí 273 Kč. — Objednávejte zde; k dostání též u vybraných knihkupců.


Divadelní revue 3/2022 (vychází v prosinci 2022) – Dvě studie třetího čísla 33. ročníku časopisu se zabývají českým divadlem druhé poloviny 20. století. – Olomoucký badatel Tomáš Bojda přináší vhled do dramaturgických a inscenačních tendencí původní české rozhlasové dramatické tvorby šedesátých let. Představuje ji jako vrstevnatý tvůrčí prostor, který absorboval řadu významných uměleckých a kulturních impulzů z dalších odvětví, rozvíjel je a specificky dotvářel. Zkoumá specifičnost rozhlasové hry šedesátých let, diferencovanost autorských a dramaturgických postupů. V analýzách dvou inscenací režiséra Jiřího Horčičky, Bylo to na váš účet (1964) a Výběrčí (1966), upozorňuje na typické rysy tehdejší české rozhlasové dramatiky a inscenační praxe. – Výzkumnice kabinetu pro studium českého divadla Věra Velemanová pokračuje ve svém seriálu mapujícím tvorbu scénografa Jana Duška. Věnuje se tu období po autorově absolvování DAMU, kdy začala jeho dlouholetá spolupráce s ostravským režisérem Pavlem Hradilem, resp. její první etapě v Divadle Petra Bezruče v letech 1969–1972, kde vznikly projekty, jako např. Doktor Faust, Tragický příběh dánského prince Hamleta, Dům doni Bernardy. – V čísle najdete překlad studie Cristiny Grazioli, profesorky italské Università degli studi di Padova, z roku 2020, o grotesknu v textu Alfreda Jarryho Silénové. – Otiskujeme příspěvky členů Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu, které zazněly na panelu Literární a divadelní věda – hranice, průniky a „sporná území“ na VI. konkresu kongresu literárněvědné bohemistiky 29. června 2022. – A rozhovor čísla připravila Barbara Topolová s dramaturgem, redaktorem a teatrologem Štěpánem Otčenáškem. Zprávu o stavu bádání a dokumentaci malovaných opon divadel českých zemích sepsal Milan Strotzer.


Divadelní revue 2/2022 (vychází v prosinci 2022) – V čísle se dvě autorky z kabinetu pro studium českého divadla – každá z jiné perspektivy – věnují postavení žen v českém divadle druhé poloviny 19. století. Klára Škrobánková přibližuje uvedení marginální jednoaktovky Ze života Richarda Sheridana herečky, překladatelky a dramatičky Elišky Peškové. Analyzuje její inspirační zdroje a hranici mezi překladem, adaptací či „plagiátem“. Studie rozebírá i recepci scénického uvedení v Prozatímním divadle v roce 1866 a odhalení Peškové mužského pseudonymu. – Berenika Zemanová se v příspěvku „‚Obšourníci, všude ksindl!‘ aneb Jak ředitel Stavovského divadla Franz Thomé urazil dívčí čest herečky Thusneldy Remosani. Sonda divadelně-historicko-antropologická“ zabývá incidentem, ke kterému došlo v listopadu 1860 na divadelní zkoušce v pražském Stavovském divadle. Z denního tisku a policejního protokolu se pokouší analyzovat společenské aspekty tohoto konfliktu, zvláště postavení herců a hereček ve vztahu k divadelním ředitelům. – Rumunsko-francouzský teatrolog Georges Banu napsal – a Jitka Goriaux přeložila – vzpomínku na nedávno zesnulou legendu Petra Brooka a jeho vztah k zemím východní Evropy. – Potřetí se konalo letní teatrologické sympozium na mikulovském zámku a potřetí vám přinášíme výběr z tamních různorodých příspěvků: Petra Ježková píše o Mrštíkově posledním dramatu, Otto Drexler o rozhlasových přednáškách Josefa Trägera, Milena Lenderová o Zápiscích neznámého autora či autorky z 19. století, Helena Pinkerová o teatráliích v nostické knihovně, Ivona Solčániová o počátcích světelných divadelních efektů, Karolina Stehlíková o norské premiéře R. U. R. a Rostislav Švácha o nové architektuře vinařských objektů na Jižní Moravě. – Barbara Topolová a Kamila Černá připravily rozhovor s kritičkou, historičkou a editorkou Janou Patočkovou a Marek Lollok recenzuje publikaci Jiřího Knapíka o opavské variaci na Vest Pocket Revue.Divadlo v průsečíku reflexe
Antologie současné polské divadelní teorie

Editor: Jan Roubal
vyšlo v edici Divadelní revue
Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018
582 stran
ISBN 978-80-7008-403-8

KOUPIT KNIHU (e-shop Prospero)


Antologie edičně připravená teoretikem Janem Roubalem († 2015) v edici Divadelní revue přibližuje polskou reflexi divadla, především v posledních dvou, tří desetiletí, která je i v mezinárodním srovnání charakteristická svou nespornou specifičností, odbornou kompetencí a aktuálností. Je odrazem jak vitality a originality tamějšího divadla, tak i široké odborné základny polské teatrologie a její otevřenosti podnětům a inspiracím současné teorie, metodologie a interdisciplinárnosti. Výběr šestadvaceti textů dvaceti autorů se snaží přiblížit symptomatické teoretické přístupy k divadlu jako svébytnému umění, ale i k jeho širším sociokulturním a kulturně antropologickým kontextům. Vedle metodologických úvah o současných otázkách divadelní teorie, historiografie, kritiky, dramatologie a přístupů k herectví tak antologie nabízí výběr prací inspirovaných fenomenologií, sémiotikou, kognitivismem, genderovými studiemi, divadelní antropologií a performatikou. V mnohém ohledu tak může být užitečným i provokujícím, ale i komplementárním příspěvkem k obdobnému hledání nových cest naší současné domácí teatrologie.

Autoři v antologii: Wojciech Baluch, Mariusz Bartosiak, Zygmunt Bauman, Wojciech Dudzik, Mirosław Kocur, Leszek Kolankiewicz, Dariusz Kosiński, Tadeusz Kowzan, Anna Krajewska, Tomasz Kubikowski, Krzystof Pleśniarowicz, Zbigniew Raszewski, Dobrochna Ratajczakowa, Grzegorz Sinko, Irena Sławińska, Malgorzata Sugiera, Sławomir Świontek, Eleonora Udalska, Ewa Wąchocka, Andrzej Wirth

Obsah antologie zde.


Redakce / Editorial Staff
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., šéfredaktor / Editor-in-Chief (Arts and Theatre Institute, Prague, CZ) – honza.petruzela/at/idu.cz, tel. +420 608 873 807
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. (Faculty of Arts, Charles University, Prague, CZ) – barbara.topolova/at/idu.cz
Mgr. Petra Ježková, Ph.D. (Arts and Theatre Institute, Prague, CZ) – petra.jezkova/at/idu.cz

Redakční rada / Editorial Board
doc. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií, FF MU / Masaryk University, Brno, CZ)
dr. Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum, Vienna, AU)
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR / Institute of Czech Literature of the CAS, Prague, CZ)
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. (Katedra teorie a kritiky, DAMU / Academy of Performing Arts in Prague, CZ)
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Katedra divadelní vědy, FF UK / Faculty of Arts, Charles University, Prague, CZ)
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, Ph.D. (Katedra divadelných štúdií VŠMU / Academy of Performing Arts in Bratislava, SK)
PhDr. Štěpán Otčenášek (Divadlo v Dlouhé, Prague, CZ)
MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně / Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, CZ)

Divadelní revue je zařazena v databázi SCOPUS – Scopus by Elsevier

ISSN 0862-5409
MK ČR E 5162

Vydavatel / Published by
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
IČ 00023205, DIČ CZ00023205, VAT CZ00023205
Bankovní spojení: Česká národní banka, Číslo účtu: 63838011/0710
IBAN: CZ54 0710 0000 0000 6383 8011, SWIFT: CNBACZPP

Grafická úprava a sazba Honza Petružela

Jednotlivá čísla koupíte v e-shopu Prospero (cena 111 Kč).

Prodejní místa:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (po objednání na Prospero)
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Bratislava
Prospero, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Starší čísla časopisu pro předplatitele zdarma, pro ostatní za výhodnou cenu.