Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy, dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.

Časopis plně recenzovaným periodikem a v něm uveřejněné studie podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing). Od roku 2006 je zařazen v databázi ERIH PLUS a od roku 2012 též v mezinárodní databázi SCOPUS.


Aktuální číslo n° 3/2015 se zcela věnuje českému divadlu 20. století. – V bloku studií se pět českých teatroložek zabývá pěti tématy – od meziválečné avantgardy po divadlo za tzv. normalizace. Ladislava Petišková objevuje dosud nezmapovaný prostor choreografické spolupráce Jarmily Kröschlové s Jiřím Frejkou a E. F. Burianem; Martina Musilová se zabývá vlivem ideologie na teoretické texty Jindřicha Honzla; Naďa Satková analyzuje československou premiéru Sestupu Orfeova z roku 1960; Lenka Jungmannová zkoumá okolnosti vzniku jednoaktovky Václava Havla Motýl na anténě a Radka Kunderová se snaží rozkrývat diskurzy normalizačního kulturněpolitického systému na příkladě inscenace Divadla na Vinohradech. – Druhý blok zaplňují příspěvky z květnového jednodenního sympozia věnovaného režiséru Petru Léblovi, při příležitosti jeho nedožitých padesátých narozenin. Otevírá jej vyzývavá stať Davida Drozda o „přeměřování“ pohledu na českou režii let osmdesátých a následují neméně přínosné příspěvky Niny Vangeli, Věry Velemanové a Miroslava Lukáše i veselé archivní materiály. – Barbara Topolová v rozhovoru čísla zpovídá historičkou, lexikografku a hlavní editorku v listopadu vydaného (dvoj)svazku České divadelní encyklopedie Evu Šormovou. – V čísle najdete recenze Veroniky Ambros, Věry Ptáčkové, Alexeje Byčka a Ladislavy Petiškové, zprávu Petry Ježkové o projektu České divadelní encyklopedie a vzpomínkový text Sergeje Machonina o samizdatovém časopisu O divadle.


Soubor Geisslers Hofcomoedianten nabízí k jedné zakoupené vstupence na své představení jednu vstupenku zdarma, pokud s sebou divák přinese aktuální číslo Divadelní revue. Akce platí do konce sezony 2015/2016. – Jako bonus najdete našem webu na celý překlad hry Dvě komedie v komedii, který byl předlohou pro inscenaci souboru.Předplatné na rok 2015 (tři čísla) činí 273 Kč. — Objednávejte zde.

Redakce
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., šéfredaktor – honza.petruzela/at/divadlo.cz
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. – barbara.topolova/at/divadlo.cz
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. – martin.psenicka/at/divadlo.cz

Redakční rada
PhDr. Eva Šormová (předsedkyně, Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií, FF MU, Brno)
Dr. Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum, Vídeň)
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
Mgr. Petra Ježková, Ph.D. (Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. (Katedra teorie a kritiky, DAMU, Praha)
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha)
Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, Ph.D. (Katedra divadelných štúdií VŠMU, Bratislava)
PhDr. Štěpán Otčenášek (Divadlo v Dlouhé, Praha)
MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JČU v Českých Budějovicích)

Divadelní revue je zařazena v databázích:
SCOPUS – Scopus by Elsevier
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ISSN 0862-5409
MK ČR E 5162

Vydavatel
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
IČ 00023205, DIČ CZ00023205
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 63838011/0100

Grafická úprava a sazba Honza Petružela

Jednotlivá čísla koupíte v e-shopu Prospero (cena 111 Kč).

Prodejní místa:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce)
Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Starší čísla časopisu pro předplatitele zdarma, pro ostatní za výhodnou cenu.