Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy, dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.

Časopis plně recenzovaným periodikem a v něm uveřejněné studie podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing). Od roku 2006 je zařazen v databázi ERIH PLUS a od roku 2012 též v mezinárodní databázi SCOPUS.


Aktuální číslo n° 1/2016 (má pomyslené pořadové číslo 100!) přináší zejména pestrý blok příspěvků věnovaných shakespearovským tématům. – Filip Krajník píše o motivu vražd spících obětí v alžbětinských textech; přetiskujeme kapitolu z monografie Jamese Shapiroa 1606: William Shakespeare a rok Leara (2015). Sen noci svatojánské Petera Brooka v Royal Shakespere Company je v dějinách divadla 20. století považován za přelomovou inscenaci. Vzhledem k známé Brookově nechuti pouštět na své divadelní zkoušky vnější pozorovatele máme v Čechách jeden unikát: režisérce Lídě Engelové se v roce 1970 podařilo zúčastnit celého zkušebního procesu Snu a navíc si o něm vedla podrobný deník. Ten téměř půl století vydáváme. Přehledová stať Martiny Musilové představuje život a práci francouzského herce, zpěváka a pedagoga Françoise Delsarta (1811–1871) a Ladislava Petišková zevrubně portrétuje osobnost a tvorbu mima a pedagoga Richarda Webera (1932), dlouholetého člena Pantomimy Na zábradlí a spoluzakladatele renomované herecké školy Scuola Teatro Dimitri. Jan Císař shrnuje své praktické i teoretické zkušenosti s měnící se rolí (činoherní) dramaturgie v poválečném českém divadle. Rozhovor s teatroložkou a historičkou loutkového divadla Alicí Dubskou připravila Nina Malíková. Z recenzní rubriky upozorňujeme na příspěvky k poslednímu vydanému knižnímu opusu Bořivoje Srby Prozření Genesiovo o inscenační tvorbě pražských činoherních divadel za nacistické okupace.


Soubor Geisslers Hofcomoedianten nabízí k jedné zakoupené vstupence na své představení jednu vstupenku zdarma, pokud s sebou divák přinese aktuální číslo Divadelní revue. Akce platí do konce sezony 2015/2016. – Jako bonus najdete našem webu na celý překlad hry Dvě komedie v komedii, který byl předlohou pro inscenaci souboru.Předplatné na rok 2016 (tři čísla) činí 273 Kč. — Objednávejte zde.

Redakce
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., šéfredaktor – honza.petruzela/at/divadlo.cz
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. – barbara.topolova/at/divadlo.cz
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. – martin.psenicka/at/divadlo.cz

Redakční rada
PhDr. Eva Šormová (předsedkyně, Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. David Drozd, Ph.D. (Katedra divadelních studií, FF MU, Brno)
Dr. Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum, Vídeň)
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
Mgr. Petra Ježková, Ph.D. (Kabinet pro studium českého divadla, Praha)
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. (Katedra teorie a kritiky, DAMU, Praha)
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha)
Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, Ph.D. (Katedra divadelných štúdií VŠMU, Bratislava)
PhDr. Štěpán Otčenášek (Divadlo v Dlouhé, Praha)
MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)

Divadelní revue je zařazena v databázích:
SCOPUS – Scopus by Elsevier
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

ISSN 0862-5409
MK ČR E 5162

Vydavatel
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
IČ 00023205, DIČ CZ00023205
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 63838011/0100

Grafická úprava a sazba Honza Petružela

Jednotlivá čísla koupíte v e-shopu Prospero (cena 111 Kč).

Prodejní místa:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce)
Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Starší čísla časopisu pro předplatitele zdarma, pro ostatní za výhodnou cenu.