Divadelní revue 2011 · n° 1

no 1 · ročník 22 · duben 2011

editorial (pdf)

studie · česko-rakouské divadelní kontakty

Jitka Ludvová & Kurt Ifkovits · K poznávání dějin divadla v Rakousku a v českých zemích (Památce Oscara Teubera)
Oscar Teuber · Hoher Landesausschuß! – Slavný zemský výbore! Žádost Oscara Teubera o finanční podporu
Hilde Haider-Pregler · Co se hrálo a nehrálo. Kultruní transfer mezi Prahou a Vídní ve třicátých letech 20. století
Kurt Ifkovits · Pražská sezona Pauly Wessely (1926/27) v kritické reflexi Maxe Broda a Otty Picka
Alena Jakubcová · Kancelář divadelního ředitele Bruniana hraběti Černínovi
Adolf Scherl · Grillparzer v českém divadle

Hana Burešová

Zdeněk Hořínek · Burešová, Otčenášek
David Drozd · Tělo chvějící se v tichu aneb Hledání tragického gesta. Lékař své cti v režii Hany Burešové

Osudy českého divadla

Jindřich Černý · Osudy českého divadla v roce 1959

rozhovor

Vetřelec do hájemství teatrologie. Rozhovor s historičkou scénografie a kurátorkou Helenou Albertovou (Barbara Topolová)

recenze

Pavel Janoušek · Teatrologické vzpomínání Františka Černého
(František Černý: Za divadlem starým i novým; Divadlo v bariérách normalizace; Normalizace na pražské filozofické fakultě.)

Eva Stehlíková · Opona jako programové prohlášení
(Jiří Valenta: Malované opony divadel českých zemí.)

Martin Pšenička · Dějiny českého divadla v angličtině
(Jan Císař: The History of Czech Theatre: A Survey.)

výběr z nových knih

zprávy

Tatjana Lazorčáková · Valná hromada Teatrologické společnosti
Alena Jakubcová & Helena Spurná · Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru
(Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku IV.)

kalendárium

dokumenty

Hana Burešová · Hra lidová v roce 1983
Hana Burešová · Hra lidová
Štěpán Otčenášek & Hana Burešová · Seznam divadelních a rozhlasových režií Hany Burešové

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel
Bibliografie 21. ročníku