Divadelní revue 2013 · n° 1

no 1 · ročník 24 · červen 2013

editorial (pdf)

české divadlo šedesátých a osmdesátých let 20. století

Martin Pšenička
Krvácející myšlenka: skupina Quidam (1966–1972): Mezi divadlem a performancí

Karolina Plicková
Pantomima Alfreda Jarryho Od moderní pantomimy k fyzickému divadlu

Radka Kunderová
Česká divadelní kritika počátkem přestavby (1985–1986)

Martin J. Švejda
„Ivan věděl, že mám žízeň po divadle“: Alex Koenigsmark a Činoherní studio

Vladimír Mikulka
Nebát se a hrát: Čtyři politické inscenace z konce osmdesátých let

Endre Bojtár
Neschůdná cesta Václava Havla k maďarským čtenářům a divákům

Miroslav Lukáš
„Potěmkinovy vesnice“ v inscenacích Petra Lébla

rozhovor

Už tady mám inventární číslo. Rozhovor s divadelním pedagogem, historikem, teoretikem a kritikem Janem Císařem (Alena Zemančíková)

recenze

Adolf Scherl
Cenná kniha o E. F. B. (Jan Burian: Nežádoucí návraty E. F. Buriana.)

Aleš Merenus
Veltruský redivivus aneb Divadelní sémiotika po téměř dvaceti letech (Jiří Veltruský: An Approach to the Semiotics of Theatre.)

Pavel Janoušek
Věci vynechané (Bořivoj Srba: Paralipomena: K aktuálním otázkám metodologie výzkumu divadelní tvorby.)

Jan Šotkovský
Magie divadla pro začátečníky (Jiří Havelka: Zmrazit čerstvé ovoce: Útržky úvah o divadelní zkoušce.)

výběr z nových knih


zprávy

Helena Albertová
Kolekce divadelních plakátů v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze

Martin Hanoušek
Dvojí jubileum Stavovského divadla (230 let Stavovského divadla v Praze: Tvůrčí potenciál scény v evropském kontextu.)

kalendárium


dokumenty

Martin Pšenička
Scénář Archimima

Jiří Pavloušek
Archimimus

Karolina Plicková
Scénáře Pantomimy Alfreda Jarryho

Boris Hybner, Ctibor Turba, Richard Rýda
Harakiri

Jan V. Kratochvíl, Ctibor Turba, Boris Hybner
Udělej mu to zprava (Turba tacet)

Boris Hybner, Josef Platz, Richard Rýda
Poslední večeře

Ctibor Turba & Jan V. Kratochvíl
PAR 3441

Ctibor Turba
Komentář ke scénářům Pantomimy Alfreda Jarryho

Johana Černá
Soupis materiálu a dokumenty k inscenacím Rozrazil 1/88 (o demokracii) Divadla na provázku a Z Košic do Aše a ještě dál Činoherního studia

– Vyjádření k námitkám dr. Majera k částem inscenace, kterými má docházet k porušování ústavy a k narušování právního vědomí občanů ČSSR po právní stránce

– Vyjádření k záznamu o jednání zástupců DNP a HaDi[vadla] s ředitelem SDB konaného 13. ledna 1989

– Stanovisko Činoherního studia k zákazu inscenace hry Václava Beránka Z Košic do Aše a ještě dál

– Dopis členů Činoherního studia Dr. Jiřímu Kostnerovi, vedoucímu ­odboru kultury SČKNV v Ústí nad Labem, 7. března 1989

Tiráž čísla (pdf)
Obsah čísla (pdf)
Editorial (pdf)
Obálka čísla (jpg)

Obsahy starších čísel