Divadelní revue 2013 · n° 3

no 3 · ročník 24 · 2013

Číslo n° 3/2013 je dedikováno předloni zesnulému teoretikovi Ivo Osolsoběmu (1928–2012) a celé se zabývá divadelní teorií. Osolsoběho teorii ostenze se věnuje přímo úvodní stať teatroložky Herty Schmidové. Hispanista a teoretik Emil Volek z arizonské univerzity v Tempe se vrací k myšlenkám Otakara Zicha. Vztahu Mukařovského konceptu záměrnosti a performativní teorie Eriky Fischer-Lichte se ve svém příspěvku věnuje kanadská teatroložka Yana Meerzonová. Matthias Dreyer rozebírá vztahy mezi postdramatickou estetikou a mýtem na příkladech inscenací Roberta Wilsona a polská autorská dvojice Mateusz Borowski a Małgorzata Sugiera se zabývá fenoménem paměti v současném divadle a dramatu. Do tematického bloku patří překlady teoretických studií Jurije Lotmana a Berta O. Statese. K historii německého divadla na českém území přináší nové poznatky stať Martina Bernátka o projekcích v Městském divadle v Brně na přelomu století. V čísle najdete rozhovor s divadelní historičkou Lyou Říhovou a pětici recenzí divadelní literatury.

editorial (pdf)

teorie divadla

Herta Schmidová
Teorie ostenze Iva Osolsobě a pražská škola

Emil Volek
Teatrologie an Zich: Klasická pražská teorie divadla dnes

Yana Meerzonová
Zpátky do budoucnosti: Současné strukturalistické tendence v analýze divadla a performance

Matthias Dreyer
Landscape plays. Vztahy mezi postdramatickou estetikou a mýtem

Mateusz Borowski & Małgorzata Sugiera
Divadlo jako stroj paměti a zapomnění

Jurij Lotman
Sémiotika scény

Bert O. States
Pes na jevišti: divadlo jako fenomén

studie

Martin Bernátek
Potlesk obrazům: promítání v německém Městském divadle v Brně v letech 1895–1916

rozhovor

Život mezi filologií, teatrologií a SK Slavií. Rozhovor s divadelní historičkou Lyou Říhovou (Markéta Trávníčková)

recenze

Věra Ptáčková
O jedné škole moderního myšlení (Iva Mojžišová: Škola moderného videnia: Bratislavská ŠUR 1928–1939.)

Dalibor Tureček
O pražském německém divadle z gruntu (Jitka Ludvová: Až k hořkému konci: Pražské německé divadlo 1845–1945.)

Barry Freeman
Lovci duchů: divadelní estetika neskutečného (Alice Rayner: Ghosts: Death’s Double and the Phenomena of Theatre.)

Filip Krajník
Pátrání po Shakespearovi (ztraceném v lese) (Martina Kastnerová: Shakespeare a teorie interpretace: Hledání adekvátního interpretačního přístupu.)

Jan Šotkovský
Jak jsme šéfovali (Daniel Hrbek: Budování divadla. Alexandr Gregar: Město a [jeho] divadlo: Příběh královéhradeckého divadelního pahorku. Jiří Šesták: Divadlo – kultura – podmínky: [osobní zkušenost].)

zprávy

Markéta Polochová
Druhý strukturalistický jarmark v Brně (Prague Semiotic Stage Revisited II.)

výběr z nových knih

kalendárium

obsah Divadelní revue 2013 (24. ročník)

Obsahy starších čísel