Divadelní revue 27, 2016, n° 2 — aktuální číslo

Číslo n° 2/2016 se zabývá zejména divadlem 19. století. – Petra Ježková a Jan Jiřík píší o peripetiích vzájemných česko-polských divadelních kontaktů a setkání v druhé polovině 19. století. Barbara Topolová se zabývá dvěma totalitními interpretacemi Tylova Strakonického dudáka: filmovou adaptací Hvězda padá vzhůru (1974) – v titulní roli s Karlem Gottem – a zapomenutou divadelní inscenací Karla Konstantina v Českých Budějovicích z roku 1949. Anglický příspěvek Martina Nedbala rozebírá kontext vzniku prvního českého překladu Da Ponteho libreta k Mozartově opeře Così fan tutte (na webu Divadelní revue je k dispozici i srovnávací edice překladu). Stať Martina Hanouška podrobně analyzuje poslední pražské role herce Václava Tháma na jevišti Nosticova a Vlastenského divadla. Jitka Ludvová publikuje zprávu o materiálovém výzkumu sezon 1801–1806 Stavovského divadla. A Berenika Zemanová Urbanová popisuje jedinou sezonu zámeckého divadla v Chyši hraběte Lažanského. – V čísle najdete ještě komparativní studii Magdaleny Jackové o třech jezuitských hrách. – Rozhovor s teatroložkou, klasickou filoložkou a překladatelkou Evou Stehlíkovou vedla Petra Ježková. V recenzní rubrice otiskujeme příspěvky Evy Šormové, Dalibora Turečka a Jana Císaře o české teatrologické literatuře opět k tématu 19. století.Honza Petružela
Editorial

české divadlo 19. století

Petra Ježková – Jan Jiřík
Česko–polská vzájemnost teatrální: Do první světové války

Barbara Mazáčová
Prima návrat domů: K jedné normalizační transformaci Josefa Kajetána Tyla

Martin Nedbal
František Šír’s First Czech Translation of Mozart’s Final Opera Buffa and the Reception of Così fan tutte in Prague 1791—1831
[edition of Šír’s Czech translation]

Martin Hanoušek
Poslední pražské role herce Václava Tháma na jevišti Nosticova a Vlastenského divadla

Jitka Ludvová
K dění ve Stavovském divadle v letech 1801–1806

Berenika Zemanová Urbanová
Jedna sezona Hraběcího zámeckého divadla v Chyši

studie

Magdaléna Jacková
Tři jezuitské hry o třech křesťanských bratrech a jedné turecké princezně

rozhovor

s teatroložkou, klasickou filoložkou a překladatelkou Evou Stehlíkovou: Do teatrologie jsem vstoupila zadními vrátky pro služebnictvo (Petra Ježková)

recenze

Dalibor Tureček
Úchvatná a vzorná monografie (Petra Ježková: Obležen národem dramatiků. Jan Lier [1853–1917])

Eva Šormová
Jak se v Čechách psávalo (Antonín Veselý: Dramatik František Adolf Šubert)

Jan Císař
Krása encyklopedií (Česká činohra 19. a začátku 20. století: Osobnosti)

výběr z nových knih (květen–září 2016)

Další čísla