Divadelní revue 30, 2019, n° 1 — aktuální číslo

Divadelní revue 1/2019 (vychází v červenci 2019). První číslo jubilejního třicátého ročníku teatrologického časopisu Divadelní revue přináší příspěvek Julie Kočí, která analyzuje propagandistickou baletní kreaci Mír! Taneční manifest o 11 obrazech z roku 1951 v kontextu poúnorové kulturní politiky; lodžská teatroložka Dominika Łarionow se věnuje polskému divadelníkovi Tadeuszi Kantorovi jako scénografovi. Ke Kantorovi se váže i recenze Jana Hyvnara na novou publikaci polského teatrologa Krzystofa Płesniarowicze. Natálie Nečasová přibližuje osudy a tvorbu českého danseur libre inspirovaného tvorbou Isadory Duncanové Františka Malkovského v letech 1910–1948 ve Francii. Portrét doplňuje překlad jeho ranného textu „Esej o přirozeném pohybu“. Rozhovor s nakladatelem, organizátorem a teatrologem Janem Dvořákem vedl Martin J. Švejda. V rubrice recenze najdete příspěvek Martina Bernátka, který se kriticky obírá slovenským překladem Úvodu do divadelní vědy od Christophera Balmeho a Martin Vlček píše o loňské výstavě a publikaci Česká divadelní fotografie v letech 1859–2017. Markéta Trávníčková k životnímu jubileu divadelní historičky Ljuby Klosové připravila její kompletní bibliografii.


Honza Petružela
Editorial

studie

Julie Kočí
Paradoxy a excesy československého baletu v poúnorovém období

Dominika Łarionow
Tadeusz Kantor aneb Scénograf používá rekvizity, prostor a kostýmy

portrét

Natálie Nečasová
Portrét Františka Malkovského. Český „danseur libre“ ve Francii v letech 1910–1948

František Malkovský
Esej o přirozeném pohybu

rozhovor

s teatrologem a nakladatelem Janem Dvořákem: Podstatné je žít v tom, co si sám zvolíte a vyberete (Martin J. Švejda)

recenze

Jan Hyvnar
O Kantorovi a jeho hře s pamětí (Krzysztof Pleśniarowicz: Kantor)

Martin Bernátek
Rámce naší vědy (Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy)

Martin Vlček
Co je divadelní fotografie? (Česká divadelní fotografie 1859–2017)

výběr z nových knih (leden–duben 2019)

soutěž

Výsledky 10. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

bibliografie

Markéta Trávníčková
Vypravěčka hereckých osudů Ljuba Klosová

Markéta Trávníčková
Bibliografie Ljuby Klosové