Divadelní revue 30, 2019, n° 2

Divadelní revue 2/2019 (vychází v prosinci 2019). Druhé číslo teatrologického časopisu Divadelní revue 2019 přináší dva příspěvky o současném a tři o starším divadle. Jitka Vrbková píše o polském souboru Teatr 21, který na profesionální bázi pracuje s herci s Downovým syndromem a poruchou autistického spektra. Daniela Pillgrab se ve studii „Přehodnocování politiky prostoru skrze performanci“ zabývá „nomádskou“ městskou sitespecific kompozicí IDEAL PARADISE (2016) režisérky Claudie Bosseové. Magdaléna Jacková píše o anonymním textu Historia duchovní o Samsonovi, vydaném v roce 1608, který představuje jedinou v úplnosti dochovanou bohemikální hru o Samsonovi z období raného novověku. Lisa Erlenbuschová zkoumá čtyři německé překlady francouzských komedií pro zámeckém divadlo v Českém Krumlově v polovině 18. století. Alena Jakubcová ml. se ve stati ‚Lustiger HoffDiener‘ (komický dvorní sluha) jako předchůdce Hanswursta“ zabývá divadelněhistorickou analýzou hauptakce z roku 1713. Rozhovor čísla vedl Libor Vodička s divadelním a literárním historikem Václavem Štěpánem. Veronika Kyrianová recenzuje publikaci Annemarie Matzke Práce na divadle: Historie diskurzu divadelní zkoušky a Tomáš Kubart píše o knize Hany Buddeus Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění sedmdesátýchlet 20. století. Obsah příspěvků z květnové „panteatrologické“ konference Perspektivy teatrologie 3 shrnuje Dagmar Inštitorisová.


Honza Petružela
Editorial

studie

Jitka Vrbková
Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi

Daniela Pillgrab
Přehodnocování politiky prostoru skrze performanci. Nomádská městská kompozice IDEAL PARADISE Claudie Bosseové

Magdaléna Jacková
Jest krygsman a jest v něm srdce jako džber, aneb Známá neznámá hra o Samsonovi

Lisa Erlenbusch
Wiener Hanswurst-Burlesken oder Marivaudage viennois in Böhmen?

Alena Jakubcová ml.
„Lustiger Hoff-Diener“ als Vorstufe des Hanswursts. Eine theaterhistorische Analyse

Transliteration des Prager Szenarios Die glückseelige Eyffersucht zwischen Roderich und Delmiren

rozhovor

s divadelním a literárním historikem Václavem Štěpánem: Beru to už všechno jako příběh viděný z vnějšku... (Libor Vodička)

recenze

Veronika Kyrianová
Historický vývoj a teorie diskurzu divadelní zkoušky (Annemarie Matzke: Arbeit am Theater. Eine Diskursgeschichte der Probe)

Tomáš Kubart
Je fotoaparát divákem? „Performance je fotografií ustavována, nikoliv popsána.“ (Hana Buddeus: Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století.)

zprávy

Dagmar Inštitorisová
Do hĺbky minulých perspektív. Perspektivy teatrologie 3. Brno, 15.–17. května 2019