Divadelní revue 31, 2020, n° 3

Divadelní revue 3/2020 (vychází v prosinci 2020) přináší studii o protektorátní rozhlasové tvorbě, Divadle Na zábradlí za normalizace, rozsáhlou esej nejenom o třetím divadle a netradičně dva starší rozhovory. – Lenka Jugmannová se ve svém příspěvku zabývá slovesnou tvorbou za protektorátu, jež navzdory tíživé společenské situaci procházela konjunkturou. Autorka kromě základního zmapování této literární tvorby poukazuje i na důvody historiografické marginalizace protektorátní rozhlasové dramatiky. Martin J. Švejda a Věra Velemanová se ve své další stati ze série o Divadle Na zábradlí za tzv. normalizace zabývají spoluprací režiséra Evalda Schorma s teatrologem a dramaturgem Milanem Lukešem v sezoně 1978/1979. Otiskem koronakrize v tomto čísle Divadelní revue je absence tradiční náplně rubriky rozhovor, v níž by za „normální situace“ bylo interview s další osobností české nebo zahraniční teatrologie. Jako náhradu jsme z archivní nahrávky připravili dosud nepublikovaný rozhovor Barbary Day s Milanem Lukešem z roku 1983 o Divadle Na zábradlí. Barbara Day při této příležitost sepsala kratší text, který přibližuje její tehdejší návštěvynormalizačního Československa. O deset let později, už v porevolučním čase, v roce 1993, uspořádala redakcepolského časopisu Dialog rozpravu několika osobností polského divadla a EugeniaBarby. Jana Pilátová tuto inspirativní konverzaci přeložila v roce 1994 pro potřeby svých tehdejších studentů a doplnila ji rozsáhlým aktuálním esejem o divadle v době krize. V čísle najdete i soubor šesti příspěvků ze srpnového Letního teatrologického sympozia v Mikulově, recenzi italské bohemistky Vincenzy Scuderi na knihu Zuzany Augustové o poválečné rakouské dramatice a Martin Vlček psal o výstavě Račte vstoupit do divadla v Národním muzeu.


Honza Petružela
Editorial

studie & eseje

Lenka Jungmannová
Protektorátní rozhlasová hra a inscenace – „bílé místo“ i „stigma“

Martin J. Švejda – Věra Velemanová
„Ano, o to jde“: Hamlet – Bratři Karamazovi: Divadlo Na zábradlí 1978/1979

rozhovor
Barbary Day s Milanem Lukešem o Divadle Na zábradlí (1983)

Barbara Day
“By this point he had checked that the tape recorder was not running...” Visiting Prague as student in the early 1980s

Jana Pilátová
Anamnéza. Nejen k debatě o třetím divadle
Obejdem se bez potlesku [Dialog, 1993]
Poznámky a komentáře

sympozium v Mikulově

Petra Ježková
[První ročník Letního teatrologického sympozia...]

Magdaléna Jacková
Bumbálek a paní Malenka: Netypický hrdina jedné netypické jezuitské hry o jednodenním králi

Stanislav Bohadlo
Trpaslíci v Kuksu – bizarní sochy, nebo herecké role? Theatrum mundi in theatro kuckusii

Berenika Zemanová
Herci, herečky a jejich choroby

Klára Škrobánková
Pepitarausch a slezská sprška: Opavské fiasko tanečnice Pepity de Oliva

Otto Drexler
„Zemřelo velké srdce. Dobrou noc, můj princi! A kůrové andělští tě uzpívejtež v klid!“ Pohřební svědectví v pozůstalosti Josefa Trägera

Věra Velemanová
Bohulibé poslání kleptomanie v české scénografii: Princip objet trouvé> ve scénografii Libora Fáry k inscenaci hry Josefa Topola Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje

recenze

Vincenza Scuderi
Permanentní spílání publiku (Zuzana Augustová: Experiment jako kritika nacismu: Poválečné rakouské experimentální drama)

Martin Vlček
Už ji nesou! aneb Obklopeni reprodukcemi divadelních cedulí (Račte vstoupit do divadla. Výstava v Národním muzeu)

výběr z nových knih (říjen–listopad 2020)

Bibliografie 31. ročníku