Divadelní revue 32, 2021, n° 2

Divadelní revue 2/2021 (vychází v prosinci 2021) obsahuje mimo jiné studie o režiséru Karlu Dostalovi, deníkových zápiscích kardinála Harracha z padesátých let 17. století, stať o pražském představení Podvod Allamody z roku 1660 i aktuální esej o dění nejen v polském divadle od Dariusze Kosińského. – Teatroložka a klasická filoložka Alena Sarkissian píše o režisérovi Karlu Dostalovi, který stál doposud spíše stranou teatrologické pozornosti. Ve studii s názvem „Velké mrtvé se vracejí: Faidra a Ífigenie v díle Karla Dostala“ analyzuje jeho inscenace, které se věnují francouzské a německé mytologické tragédii z období klasicismu od dvacátých do čtyřicátých let 20. století. – Miroslav Lukáš z Kabinetu pro studium českého divadla IDU ve studii „Zprávy o šlechtickém divadle v zápiscích kardinála Harracha“ přináší objevný vhled do pražského divadelního života na přelomu padesátých a šedesátých let 17. století, kdy díky stabilizaci poměrů po třicetileté válce docházelo k rozvoji divadla provozovaného ve šlechtických palácích. – Do Lukášem sledovaného období spadá i inscenace hry Betrug der Allamoda z roku 1660, jíž se věnuje dvojice vídeňských autorů Andrea Sommer-Mathis a Petr Maťa ve studii „Pražské uvedení Podvodu Allamody (1660) jako příklad italského kulturního transferu do Čech v polovině 17. století“. – Polský teatrolog Dariusz Kosiński se v eseji „Divadla, které přichází?“ zamýšlí nad palčivými tématy souvisejícími s pandemiemi covid-19 a hnutími, která se zabývají různými druhy sociálního násilí a mocenských struktur. Podle autora přinášejí pandemie i subverzivní společenské tendence divadlu závažný transformační moment, který zpochybňuje a narušuje jeho dlouhodobý, zdánlivě apriorně daný status – estetický, společenský, kulturní, historický, teoretický – a hluboce zakořeněné, nedemokratické a nakonec i násilné hierarchie. – V čísle dále najdete rozhovor Michala Čunderleho s režisérem a pedagogem Přemyslem Rutem a recenze Jana Šotkovského a Davida Kroči na nedávno vydané knižních tituly z oboru.


Honza Petružela
Editorial

studie

Alena Sarkissian
Velké mrtvé se vracejí Faidra a Ifigenie v díle Karla Dostala

Miroslav Lukáš
Zprávy o šlechtickém divadle v zápiscích kardinála Harracha

Andrea Sommer-Mathis & Petr Maťa
Die Prager Aufführung von Betrug der Allamoda (1660). Ein Beispiel für italienischen Kulturtransfer in Böhmen um die Mitte des 17. Jahrhunderts

esej

Dariusz Kosiński
Divadlo, které přichází?

rozhovor
rozhovor s režisérem a pedagogem Přemyslem Rutem: Hra, která hledá svá pravidla (Michal Čunderle)

Výsledky 11. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

recenze

Jan Šotkovský
Česká porevoluční kritika optikou činohry Národního divadla (Alena Zemančíková: Zpětné zakreslení cesty: Činohra Národního divadla v letech 1990–2015)

David Kroča
Expresionistická dramatika v textech a kontextech (Expresionistické drama z českých zemí)

výběr z nových knih (květen–říjen 2021)