Divadlo v průsečíku reflexe
Antologie současné polské divadelní teorie

Editor: Jan Roubal
vyšlo v edici Divadelní revue
Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018
582 stran
ISBN 978-80-7008-403-8

KOUPIT KNIHU (e-shop Prospero)

Antologie edičně připravená teoretikem Janem Roubalem († 2015) v edici Divadelní revue přibližuje polskou reflexi divadla, především v posledních dvou, tří desetiletí, která je i v mezinárodním srovnání charakteristická svou nespornou specifičností, odbornou kompetencí a aktuálností. Je odrazem jak vitality a originality tamějšího divadla, tak i široké odborné základny polské teatrologie a její otevřenosti podnětům a inspiracím současné teorie, metodologie a interdisciplinárnosti. Výběr šestadvaceti textů dvaceti autorů se snaží přiblížit symptomatické teoretické přístupy k divadlu jako svébytnému umění, ale i k jeho širším sociokulturním a kulturně antropologickým kontextům. Vedle metodologických úvah o současných otázkách divadelní teorie, historiografie, kritiky, dramatologie a přístupů k herectví tak antologie nabízí výběr prací inspirovaných fenomenologií, sémiotikou, kognitivismem, genderovými studiemi, divadelní antropologií a performatikou. V mnohém ohledu tak může být užitečným i provokujícím, ale i komplementárním příspěvkem k obdobnému hledání nových cest naší současné domácí teatrologie.

Autoři v antologii: Wojciech Baluch, Mariusz Bartosiak, Zygmunt Bauman, Wojciech Dudzik, Mirosław Kocur, Leszek Kolankiewicz, Dariusz Kosiński, Tadeusz Kowzan, Anna Krajewska, Tomasz Kubikowski, Krzystof Pleśniarowicz, Zbigniew Raszewski, Dobrochna Ratajczakowa, Grzegorz Sinko, Irena Sławińska, Malgorzata Sugiera, Sławomir Świontek, Eleonora Udalska, Ewa Wąchocka, Andrzej Wirth


OBSAH PUBLIKACE

Jan Hyvnar × Místo předmluvy

K předmětu a disciplínám teatrologie

divadlo dnes — jeho smysl, definice a tendence
Zygmunt Bauman × O místě divadla v postmoderním umění
Krzysztof Pleśniarowicz × Prostory deziluze. Současné modely divadelního díla
Dariusz Kosiński × Divadlo 21. století – k jeho novým definicím

divadlo a podívaná, představení a inscenace
Zbigniew Raszewski × Divadlo ve světě podívaných. Devadesát jedna dopisů o povaze divadla
Sławomir Świontek × Divadlo jako podívaná
Grzegorz Sinko × Dílo, nebo proces? Literatura – scéna – kritika
Andrzej Wirth × Překročit Benjamina. Performativní umělecké dílo a jeho odolnost vůči reprodukovatelnosti
Mariusz Bartosiak × Divadelní událost

k divadelní historiografii
Sławomir Świontek × Teratologie teatrologie
Dobrochna Ratajczakowa × O lineární a nelineární historické naraci
Mirosław Kocur × Performativní umění středověkých farníků Performativní obrat v historických vědách
Dariusz Kosiński × Vstupní úvahy

k dramatologii
Irena Sławińska × Čtení dramatu
Dobrochna Ratajczakowa × Teatrologie a dramatologie
Anna Krajewska × Narativní a dramatické pojetí prostoru v dramatu 20. století

k divadelní kritice
Eleonora Udalska × Dějiny divadla z hlediska divadelní kritiky. Divadelní kritika z hlediska dějin divadla

K některým teatrologickým strategiím a metodám k sémiotice divadla

k sémiotice divadla
Tadeusz Kowzan × Znak a divadlo
Ewa Wąchocka × Sémiotika divadla včera a dnes

k fenomenologii divadla
Tomasz Kubikowski × Fenomenologický model divadla

ke kognitivnímu přístupu k divadlu
Wojciech Baluch × Metafora v procesu vytváření jevištní postavy
Wojciech Baluch × Divadelní a mentální scéna. Proces interpretace v kognitivním pojetí

k genderovému přístupu k divadlu
Małgorzata Sugiera × Tělo a pohlaví na jevišti (Několik poznámek o těle proměněném ve znak a pokusech o jeho odkouzlení)

k divadelní antropologii
Leszek Kolankiewicz × Úvod k antropologii podívaných
Wojciech Dudzik × „Svět vzhůru nohama“ – Jaký to má vše smysl?

k performatice
Tomasz Kubikowski × A co je to vlastně performance?
Małgorzata Sugiera × Performativy, performance a texty pro divadlo

autoři v antologii
jmenný rejstřík
ediční, redakční a vydavatelská poznámka